Thứ bảy, Ngày 19 Tháng 9 Năm 2020

Nông thôn mới

Gửi Email In trang Lưu
Kế hoạch số 93 ngày 16/4/2020 của BCĐ chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Hà Giang về truyền thông, thông tin tuyên truyền chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang năm 2020

11/05/2020 20:39

Tin khác

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung Ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khảo sát, thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố Hà Giang (09/03/2020 09:52)

Văn phòng Nông thôn mới Trung ương khảo sát tại thành phố Hà Giang (11/01/2020 18:34)

Phương Thiện nâng cao chất lượng nông thôn mới (03/12/2019 08:19)

Thành phố lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới (05/11/2019 14:50)

Thành công trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Giang (30/09/2019 10:43)

Họp Ban chỉ đạo nông thôn mới Thành phố (26/09/2019 09:52)

Bí thư Thành ủy kiểm tra nông thôn mới tại Phương Độ, Phương Thiện (25/09/2019 15:35)

Kết quả nổi bật 10 năm xã Ngọc Đường xây dựng nông thôn mới (06/09/2019 08:15)

Phương Độ sau 10 năm xây dựng nông thôn mới (05/09/2019 10:41)

Thành phố tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (17/08/2019 21:22)

xem tiếp