Thứ bảy, Ngày 19 Tháng 9 Năm 2020

Kinh tế

Gửi Email In trang Lưu
Thường trực Thành ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm

20/08/2020 16:11

“Tất cả vì mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ 18, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 2”, đây là phương châm, mục tiêu lớn nhất mỗi cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các cơ quan đơn vị thành phố phải xác định để tổ chức triển khai thực hiện được Bí thư Thành ủy Hà Giang Hầu Minh Lợi nêu lên tại hội nghị Thành ủy Hà Giang quán triệt triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

        Đánh giá những kết quả trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hà Giang Hầu Minh Lợi biểu dương tinh thần làm việc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các Chi, Đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18. Để bắt tay tổ chức thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội 18 đề ra, Bí thư Thành ủy Hà Giang đề nghị các cơ quan đơn vị thành phố tiến hành rà soát những nhiệm vụ thuộc đơn vị mình thực hiện ngay từ bây giờ, không chờ đợi. Về công tác nhân sự sau Đại hội, Thành ủy Hà Giang sẽ sắp xếp các chức danh theo đúng với phương hướng công tác nhân sự và Kết luận của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ đối với Đảng bộ thành phố. Đối với các chức danh khác về chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội sẽ được tổ chức theo đề án về nhân sự và quy hoạch đã được duyệt đảm bảo tính ổn định, khách quan, công tâm không có xáo trộn để lãnh đạo, cán bộ các cơ quan yên tâm công tác. Đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Giang Hầu Minh Lợi đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành phố cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và thường xuyên xin ý kiến thỉnh thị. Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kết luận 162 của Chủ tịch UBND Tỉnh; Thực hiện tốt vành đại thực phẩm của thành phố; rà soát lại cán bộ hợp đồng làm chuyên môn để có lộ trình sắp xếp lại; chỉ đạo nghiêm cán bộ thực thi công vụ; thực hiện nghiêm quy định 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; siết chặt nghiêm kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; quản lý nghiêm công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý đô thị, cấp phép xây dựng, và trật tự đất đai, nhất là cần có quy định chặt chẽ giữa phòng chuyên môn với xã, phường và không tiến hành cấp phép xây dựng tại các khu đô thị khi chưa đủ điều kiện và thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; chủ động phối hợp tốt với các Sở, Ngành của Tỉnh; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân biết và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ 18./.

Bàng Cường, Trung tâm VHTT&DL thành phố

Tin khác

Hội nghị bàn về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố (13/08/2020 22:09)

Hiệu quả, sức lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Giang (23/07/2020 09:14)

Thành phố đánh giá thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 (20/07/2020 09:22)

Hợp tác xã Bánh chưng gù thôn Bản Tùy – Thương hiệu được người tiêu dùng khẳng định (29/06/2020 22:19)

Hội nghị tư vấn đánh giá thực trạng di chỉ khảo cổ học Đồi Thông tại tổ 17, Phường Trần Phú, thành phố Hà Giang (18/06/2020 15:41)

Hội Nông dân thành phố Hà Giang phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả (16/06/2020 08:32)

Các ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (20/04/2020 22:09)

Các tỉnh, thành phía Bắc tăng cường phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông – Xuân (07/04/2020 20:23)

Nguồn cung mặt hàng thiết yếu đảm bảo ứng phó với dịch bệnh Covid-19 (30/03/2020 08:40)

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phầm tỉnh làm việc với thành phố (15/01/2020 22:06)

xem tiếp