Thứ bảy, Ngày 19 Tháng 9 Năm 2020

Thông báo

Gửi Email In trang Lưu
Quyết định số 2313 của UBND thành phố ban hành quy chế hoạt động và phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc văn phòng HĐND-UBND thành phố Hà Giang

24/08/2020 07:35

Tin khác

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường giao thông lên trận địa và đài quan sát phòng không tại núi mỏ neo, thành phố Hà Giang (20/08/2020 15:51)

Công văn số 1401 ngày 30/7/2020 của UBND thành phố v/v triển khai hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tự tập huấn, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm (31/07/2020 10:40)

Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Hà Giang (30/07/2020 07:53)

Nghị quyết về việc phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các công trình khởi công mới năm 2020 của HĐND TP (11/07/2020 21:11)

Nghị quyết ban hành chương trình giám sát, khảo sát năm 2021 của HĐND thành phố Hà Giang khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021 (11/07/2020 21:02)

Nghị quyết số 12 ngày 2/7/2020 của HĐND thành phố Hà Giang về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019 (11/07/2020 20:51)

Kế hoạch số 966 ngày 29/5/2020 của UBND thành phố Hà Giang về thực hiện đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022' trên địa bàn thành phố Hà Giang năm 2020 (29/05/2020 22:29)

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND thành phố năm 2020 (28/05/2020 09:27)

Thể lệ cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề "Tự hào một dải biên cương" (25/05/2020 09:08)

Cuộc thi "Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2020" (25/05/2020 08:21)

xem tiếp