Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

Thông tin tuyên truyền

Gửi Email In trang Lưu
Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười HĐND thành phố khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026

13/12/2022 10:26

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 THÀNH PHỐ HÀ GIANG

 KỲ HỌP THỨ MƯỜI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

Kỳ họp thứ Mười, HĐND thành phố khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026


A- THỨ HAI, NGÀY 19/12/2022


* BUỔI SÁNG: 

     - Đúng 06 giờ 30 phút, ngày 19/12/2022 các vị đại biểu HĐND thành phố dự Lễ viếng nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Hà Giang.

I. Phiên họp trù bị: Từ 07 giờ 00 phút.

+ Điểm danh Đại biểu HĐND thành phố.

+ Thông qua Chương trình, Nội quy kỳ họp.

II. Phiên khai mạc: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút.

+ Chào cờ (Văn phòng HĐND-UBND thành phố).

+ Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu (Thường trực HĐND thành phố).

+ Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp.

III. Thực hiện nội dung kiện toàn Ủy viên UBND thành phố khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (do đồng chí Phan Danh Hiển - Phó Chủ tịch HĐND thành phố điều hành - có Chương trình riêng).

IV. Hội đồng nhân dân thành phố xem xét các Báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp:

1. Báo cáo, tờ trình của UBND thành phố:

- Báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (đồng chí Nguyễn Danh Hùng - Chủ tịch UBND thành phố trình bày).

- Tờ trình về phân bổ chi tiết kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 (đồng chí Đào Quang Diệu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trình bày).

- Tờ trình về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 (đồng chí Đào Quang Diệu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trình bày).

- Tờ trình về dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 (đồng chí Trần Song Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày).

- Tờ trình về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 (đồng chí Trần Song Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày).

- Tờ trình về việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 (đồng chí Trần Song Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày).

2. Báo cáo của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND thành phố:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐND thành phố (đồng chí Phan Danh Hiển - Phó Chủ tịch HĐND thành phố trình bày).

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố (đồng chí Nguyễn Xuân Diệu, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội trình bày).

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố (đồng chí Tống Đức Tiến, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội trình bày).

3. Nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; những kiến nghị, đề xuất với HĐND, UBND thành phố.

4. Phát biểu chỉ đạo lãnh đạo cấp trên (nếu có).

5. Báo cáo của cơ quan Tư pháp:

- Báo cáo của Toà án nhân dân thành phố về công tác xét xử năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 (đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân thành phố trình bày).   

- Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố về công tác kiểm sát năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 (đồng chí Viện trưởng Kiểm Kiểm sát nhân dân thành phố trình bày).  

6. Tổ đại biểu HĐND tỉnh (Đơn vị thành phố Hà Giang) thông báo kết quả Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVIII.


* BUỔI CHIỀU:

I. Kỳ họp tiến hành thảo luận (Các Tổ tiến hành thảo luận tại hội trường theo phân công của Thường trực HĐND thành phố).

- Thời gian thảo luận theo tổ: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút (sau khi kết thúc các Tổ trở về hội trường Trung tâm Hội nghị thành phố thảo luận tập trung).

- Thảo luận tại hội trường: Từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.


B- THỨ BA, NGÀY 20/12/2022


     I. Kỳ tiếp tục thảo luận (Do ông Phan Danh Hiển - Phó Chủ tịch HĐND thành phố điều hành).  

     II. Kết luận các nội dung thảo luận (Do ông Hầu Minh Lợi - Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì).

III. Kỳ họp tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn (Do ông Phan Danh Hiển - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố điều hành).

      - Lãnh đạo UBND thành phố, Ủy viên UBND thành phố trả lời các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND thành phố.

      - Chủ tọa Kỳ họp tổng hợp phần chất vấn và trả lời chất vấn.

      IV.  Thông qua các dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp (Thư ký kỳ họp).

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2023.

- Các nghị quyết còn lại (biểu quyết thông qua bằng phiếu - Thư ký Kỳ họp phát Phiếu biểu quyết cho các đại biểu trước 10 giờ ngày 20/12/2022).

V. Bế mạc kỳ họp.

- Chủ tịch HĐND thành phố Bế mạc kỳ họp.

- Chào cờ, cử Quốc ca.
Tin khác

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023) (01/12/2022 16:07)

Hiệu quả từ các phong trào thi đua “Lao động giỏi” của công chức, viên chức, người lao động thành phố Hà Giang (12/10/2022 14:41)

Lịch sử Đảng bộ phường Quang Trung giai đoạn 1981- 2020 (06/05/2022 08:50)

Thành phố Hà Giang triển khai Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền pháp luật 2021 (19/03/2021 14:43)

Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19 (05/08/2020 08:33)

Hướng dẫn khai báo y tế điện tử trên phần mềm (08/04/2020 15:30)

"Loa phường" trong cuộc chiến chống Covid-19 (01/04/2020 17:28)

Thành phố tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 (31/03/2020 15:22)

Kêu gọi chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19 (30/03/2020 09:59)

Bài hát Ghen cô Vy được báo Mỹ khen hay và tuyên truyền chống Covid-19 hiệu quả (12/03/2020 17:22)

xem tiếp