Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gửi Email In trang Lưu
TPHG Họp ban chỉ đạo xây dựng NTM và cải tạo vườn tạp

01/12/2023 09:29

Chiều ngày 30/11, Ban chỉ đạo xây dựng NTM và cải tạo vườn tạp thành phố Hà Giang họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

          Trong năm 2023, chương trình xây dựng NTM nâng cao tiếp tục được quan tâm lãnh chỉ đạo quyết liệt của BCĐ từ thành phố đến cơ sở, sự tích cực tham gia của các thành phần kinh tế, sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, nên việc huy động nguồn lực để xây dựng NTM ở các địa phương đã mang lại hiệu quả cao; nhiều công trình hạ tầng nông thôn đã được quan tâm xây dựng mới, nâng cấp cải tạo từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân nông thôn; hình thành nhiều mô hình phát triển sản xuất theo hướng kinh tế hàng hóa có hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động; Đời sống văn hóa tinh thần không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, nhiều cơ sở văn hóa được nâng cấp và xây mới, các hoạt động văn hoá - thể thao và học tập trong cộng đồng được khôi phục, duy trì và phát triển. Cụ thể như: Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, kết quả đã phát được 659 lượt tin thời sự, phóng sự, chuyên mục, chuyên trang (Phong trào chung tay xây dựng NTM, Chương trình cải tạo vườn tạp; Nhà sạch vườn đẹp...), 179 lượt phổ biến văn bản; tổ chức 50 buổi tuyên truyền miệng thông qua các cuộc họp chợ, họp thôn, hội nghị đáp ứng được hơn 8 nghìn lượt người nghe. Tổ chức ra quân được 25 buổi tại 3 xã với 3.905 lượt người tham gia; vận động các hộ gia đình hiến đất giải tỏa hành lang giao thông, nhân dân đã hiến đất làm đường bê tông nông thôn được 13.120m2, đóng góp 3.615 ngày công lao động làm đường bê tông và vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh – sạch – đẹp. Tổng khối lượng xi măng theo Quyết định được phê duyệt là 948 tấn/7,8 km/3xã. Đến thời điểm này, thực hiện xã NTM nâng cao xã Phương Thiện đã đạt 16/19 tiêu chí; xã Phương Độ đạt 16/19 tiêu chí; xã Ngọc Đường đạt 14/19 tiêu chí…

         Trong việc thực hiện cải tạo vườn tạp, luỹ kế từ năm 2021 đến nay, thành phố Hà Giang có tổng số 109 hộ thực hiện cải taọ vườn tạp, riêng trong năm 2023 là 71 hộ, trong đó có 103 hộ có thu nhập trung bình 6,5 triệu đồng 1 tháng. Ngay từ đầu năm 2023, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch 122 về thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững; đồng thời ban hành các văn bản để chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân được 59 buổi với hơn 2 nghìn lượt người, đồng thời tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ khuyến nông bán chuyên trách và khuyên nông viên tại thôn bản được 16 lớp với 570 lượt người tham gia. Thực hiện giải ngân nguồn vốn vay theo NQ 58 của HĐND tỉnh là 380 triệu đồng cho 15 hộ. Và các hộ này đã thực hiên nguồn vốn có hiệu quả, nâng cao thu nhập với mức thu nhập bình quân là 4.500 triệu đồng 1 tháng. Các mô hình phát triển kinh tế gắn với cải tạo vườn tạp cũng được triển khai thực hiện tốt như mô hình cá chép thả ruộng tại thôn Khuổi My xã Phương Độ; mô hình gà ri thả đồi thực hiên tại thôn Tha và Khuổi My xã Phương Độ; mô hình trồng hoa cải, hoa tam giác mạch tại xã Phương Độ và xã Phương Thiện với tổng diện tích thực hiện 15 ha…

           Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế như: về xây dựng nông thôn mới, các xã đã được công nhận NTM từ nhiều năm trước; do đó nhiều công trình hạ tầng như đường giao thông, thủy lợi đã xuống cấp và hư hỏng do đó cần nguồn lực để duy tu thường xuyên; lộ trình theo kế hoạch của Tỉnh trên địa bàn Thành phố 01 xã đạt NTM nâng cao, 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu nhưng không bố trí nguồn lực kèm theo. Bộ tiêu chí mới ban hành rất cao so với bộ tiêu chí cũ (tăng 17 chỉ tiêu) các chỉ tiêu, một số tiêu chí chưa có hướng dẫn cụ thể; Chính sách của tỉnh chỉ hỗ trợ xi măng làm đường, không hỗ trợ xi măng làm rãnh thoát nước; nên việc huy động nguồn lực làm rãnh với kinh phí lớn dân đến khó khăn thực hiện. Nguồn kinh phí để thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí còn hạn hẹp; việc huy động nội lực hạn chế, do người dân còn nhiều khó khăn, dẫn đến kết quả thực hiện chưa cao, chưa rõ nét. Việc huy động nhân dân tổ chức thực hiện các nội dung tiêu chí thuộc việc của dân chưa thường xuyên như tiêu chí môi trường; tiêu chí chất lượng môi trường sống. Còn về thực hiện cải tạo vườn tạp một số hộ thực hiện chưa thay đổi tư duy, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa tự giác; việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cao cho sản xuất chưa được thực hiện tốt…

 Đồng chí Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy kết luận tại hội nghị.

          Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ đã ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và cải tạo vườn tạp của các thành viên Ban chỉ đạo và các xã trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Để khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành uỷ yêu cầu: cần rà soát laị các chỉ tiêu năm 2023; cần có khảo sát, lấy ý kiến của người dân trong thực hiện xây dựng NTM; làm tốt công tác tham mưu với BTV, BCH Đảng bộ thành phố liên quan đến 2 nội dung. Cần tiếp tục quan tâm đến nguồn lực, quan tâm tới công tác tuyên truyền, vận động xã hội hoá, nhất là tiêu chí môi trường, để người dân tự nâng cao ý thức; quan tâm về xây dựng cơ sở hạ tầng; tăng cường công tác phối hợp giữa các thành viên BCĐ với các xã, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 và 2025; rà soát lại các mô hình điển hình để nhân rộng và quan tâm tới công tác khen thưởng, động viên tại các xã, phường. Tiếp tục nâng cao chất lượng HTX, tổ hợp tác, gắn với chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, vành đai thực phẩm, chuyển đổi trên 1 đơn vị diện tích; thực hiện tốt các tiêu chí vệ sinh môi trường tại các thôn bản, thu gom rác thải, kênh mương nội đồng. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cần quan tâm tới công tác phối hợp để thực hiện triển khai với quyết tâm thật cao, hoàn thành các chỉ tiêu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. UBND thành phố quan tâm tới nguồn đối ứng thực hiện các tiêu chí cần có nguồn lực. Về chương trình cải tạo vườn tạp phải làm phải đạt hiệu quả, không theo thành tích.

Hà Vân

Tin khác

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ GIANG LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, GẮN VỚI ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, NHỮNG BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN’’, “ TỰ CHUYỂN HÓA’’ TRONG NỘI BỘ (06/09/2023 07:36)

Hội nghị triển khai cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. (31/08/2023 01:49)

Tuổi trẻ Công an thành phố Hà Giang làm theo lời Bác (14/08/2023 19:05)

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh (15/06/2023 07:13)

Giải báo chí về xây dựng Đảng của Đảng bộ Tỉnh Hà Giang lần thứ II – năm 2023 (14/06/2023 20:29)

Thành phố Hà Giang hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/2023 02:35)

Hà Giang phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. (10/04/2023 14:09)

Thi đua ái quốc là động lực để tập hợp sức mạnh toàn dân (29/08/2022 10:24)

Thành phố Hà Giang phong trào “Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” (20/08/2022 08:21)

Hội Khuyến học thành phố học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/05/2022 14:52)

xem tiếp