Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

Cải cách hành chính - Chuyển đổi số

Gửi Email In trang Lưu
Phường Minh Khai - 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn trong quý 1/2024

08/04/2024 14:29

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, với mục tiêu phục vụ tốt công dân và doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm UBND phường Minh Khai đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố. Nhờ vậy, trong quý 1/2024, 100% hồ sơ tiếp nhận đã được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Công dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa

            Theo đó, trong quý 1/2024, phường Minh Khai đã tiếp nhận 97 hồ sơ của công dân, trong đó có 90 hồ sơ trực tuyến và 7 hồ sơ nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa của phường. Trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận của công dân, UBND phường đã chỉ đạo cán bộ, công chức từng lĩnh vực khẩn trương giải quyết theo yêu cẩu của công dân đảm bảo đúng quy định và trong thời gian sớm nhất cho công dân, tránh gây phiền hà, để công dân phải đến nhiều lần. Tại các hồ sơ giao cán bộ, công chức chuyên môn giải quyết đều giao việc cụ thể, có thời gian hoàn thành, mục tiêu thực hiện. Cùng với đó, UBND Phường luôn chú trọng đến nội dung cải cách hành chính nhằm đánh giá, kiểm điểm trong quá trình thi hành công việc, giao nhiệm vụ cụ thể tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng và được thông báo kết luận chỉ đạo bằng văn bản. Nhờ vậy, tính đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2024, 100% hồ sơ tiếp nhận đã được giải quyết.

Trong thời gian tới, phường Minh Khai sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục thiết yếu; tuyên truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp cập nhật thông tin, thực hiện các dịch vụ trên cổng Dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID; Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của toàn thể cán bộ, công chức làm việc trên môi trường điện tử. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” phường. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến...//

Bàng Cường

Tin khác

Thành phố tích cực cải cách hành chính (01/04/2024 09:54)

Quý 1 – 2024, thành phố Hà Giang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (19/03/2024 08:57)

Thành phố Hà Giang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số (18/03/2024 08:12)

Kết quả thực hiện chuyển đổi số Thành phố Hà Giang trong tháng 2. (29/02/2024 00:29)

Làm việc nghiêm túc ngay từ những ngày đầu năm Giáp Thìn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ (28/02/2024 20:10)

Hội nghị trực tuyến phiên thứ Bảy của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (05/02/2024 20:09)

Thành phố Hà Giang tập huấn quản trị 3 phân hệ (24/01/2024 09:28)

Thành phố Hà Giang điển hình trong thực hiện Nghị quyết 27 (22/01/2024 01:16)

Thành đoàn Hà Giang với công tác chuyển đổi số. (04/01/2024 19:08)

Chợ truyền thống khó khăn trong “bão” chuyển đổi số (02/01/2024 08:51)

xem tiếp