Thứ năm, Ngày 20 Tháng 6 Năm 2024

Hội đồng nhân dân

Gửi Email In trang Lưu
Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát tại các xã, phường trên địa bàn thành phố.

26/04/2024 07:31

Chiều ngày 23/4, Ban pháp chế HĐND thành phố do ông Tống Đức Tiến, trưởng Ban cùng đoàn công tác đã tổ chức giám sát thực hiện Quy chế làm việc và Quy chế dân chủ ở tại phường Ngọc Hà.

Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát tại phường Ngọc Hà

Đoàn công tác đã tiến hành giám sát đối với quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ quan, quy chế dân chủ ở cơ sở. Theo đó, Uỷ ban nhân dân phường Ngọc Hà đã thực hiện, chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức tốt công tác tuyên truyền các quy định, quy chế, chỉ thị, nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ đến cán bộ công chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn. Phát huy vai trò trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chỉ đạo thực hiện, tạo khối đoàn kết, thống nhất từ phường đến cơ sở; xây dựng môi trường làm việc nền nếp, thái độ cán bộ, công chức phục vụ nhân dân tận tình, thân thiện, được người dân đánh giá cao. Trong năm 2022,2023 UBND phường 3 lần tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các đồng chí trong cơ quan và kiện toàn lại quyết định phân công nhiệm vụ; Ban hành đầy đủ các văn bản để triển khai thực hiện nhiệm vụ quy chế dân chủ tại cơ quan. Cùng với đó, thực hiện nội dung công khai để Nhân dân biết bằng hình thức công khai như: niêm yết tại Trụ sở phường; Công khai trên hệ thống Đài truyền thanh của phường, Trang TTĐT và thông qua tổ trưởng để thông báo đến nhân dân; Thông qua đó các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả hoạt động của HĐND, UBND xã được thông tin đến các tầng lớp nhân dân biết và thực hiện. Phương châm “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được quán triệt thực hiện tốt, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của năm 2022 và 2023 tiếp nhận 19 đơn đề nghị, UBND phường đã tổ chức giải quyết xong 100%....

Thông qua hoạt động giám sát để đánh giá tình hình, kết quả việc thực hiện Quy chế làm việc và Quy chế dân chủ ở cở sở. Qua đó, đề xuất, kiến nghị những giải pháp với các cấp, các ngành có liên quan để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.

Hà Vân

Tin khác

Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) - HĐND thành phố Hà Giang khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (04/04/2024 14:26)

Kỳ họp thứ 15 (Chuyên đề) HĐND thành phố Hà Giang (24/02/2024 17:28)

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phan Danh Hiển tiếp xúc cử tri phường Nguyễn Trãi (28/01/2024 10:05)

Ký kết quy chế phối hợp giữa Ban pháp chế HĐND TP và các cơ quan tư pháp. (26/01/2024 15:43)

Hội nghị tiếp xúc cử tri 2 cấp thành phố và xã Phương Thiện. (24/01/2024 15:35)

Thường trực HĐND thành phố Hà Giang giám sát các Dự án trên địa bàn (15/12/2023 08:08)

Hội nghị tiếp xúc cử tri 2 cấp phường Ngọc Hà (12/12/2023 13:50)

Hội nghị tiếp xúc cử tri hai cấp HĐND thành phố và xã tại xã Phương Độ. (07/12/2023 08:58)

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phan Danh Hiển dự tiếp xúc cử tri tại phường Nguyễn Trãi (05/12/2023 06:43)

HĐND thành phố Hà Giang họp bàn công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 14 (22/11/2023 07:27)

xem tiếp