Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

MTTQ và các đoàn thể

Gửi Email In trang Lưu
Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024

10/05/2024 14:10

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Giang đã đổi mới phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở; tổ chức phát động nhiều phong trào có chiều sâu, thiết thực thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia; đa dạng các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, dân chủ ở cơ sở được thực hiện triệt để; khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được củng cố. Từ đó vai trò, vị thế của Mặt trật không ngừng được nâng cao, nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước.

Nhiều công trình được MTTQ triển khai

Phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Giang, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Giang đã đoàn kết, thống nhất, tích cực chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết cấp ủy các cấp đã đến được với các tầng lớp nhân dân, góp phần làm cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, sự đồng thuận xã hội được tăng lên, vai trò vị thế của Mặt trận ngày càng được nâng cao. Để đạt được thành công đó, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Giang luôn bám sát các chủ trương, Nghị quyết của thành phố để ban hành chương trình hành động trọng tâm, từ đó cụ thể hóa thành phương châm hoạt động một cách thiết thực, dễ thực hiện triển khai ở cơ sở, địa bàn khu dân cư. Cụ thể trong nhiệm kỳ qua, Chương trình hành động của Mặt trận hàng năm luôn được các Uỷ viên cũng như Thường trực bàn thống nhất và xin phê duyệt, chỉ đạo của cấp ủy để tổ chức thực hiện. Đây chính là cơ sở quan trọng trong định hướng hoạt động của Mặt trận để mọi phong trào phát động được tổ chức triển khai có hiệu quả. Nhờ đó, sự thống nhất về quan điểm chỉ đạo, phương châm hoạt động, cách thức tổ chức triển thực hiện từ thành phố đến cơ sở được thông xuất góp phần dễ dàng tập hợp đoàn viên, hội hiện và nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện. Từ đó mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, các nghị quyết, chủ trương, các phong trào thi đua đều được người dân hiểu, nắm bắt cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả ở các địa bàn khu dân cư.

Ban công tác MT Tổ 3 Ngọc Hà vận động nhân dân chỉnh trang đô thị

Là cầu nối hữu hiệu giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân, nhất là đối với địa bàn, khu dân cư. Bởi mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có đến được với người dân hay không chính là nhờ vào cơ sở. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác mặt trận cơ sở, trong nhiệm kỳ qua Mặt trận tổ quốc thành phố luôn hướng mọi hoạt động về cơ sở, coi mặt trận ở cơ sở chính là hạt nhân đoàn kết, gắn bó mật thiết với người dân nhất để từ đó khơi dậy tinh thần đoàn kết trong nhân dân, hăng hái thi đua xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư. Tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã: Vận động các tổ khu phố thực hiện tốt phong trào vệ sinh môi trường hàng tháng và phong trào “Dọn trước cửa, rửa vỉa hè” vào ngày cuối tuần với 3777 buổi và 206.955 lượt người tham gia; duy trì các tuyến đường tự quản; trồng và chăm sóc cây xanh, tuyến đường hoa; tuyên truyền, vận động nhân dân xã hội hóa 8 thực hiện công tác chỉnh trang, trang trí trang hoàng đô thị với tổng số 280 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 100 tỷ đồng.

Chủ tịch MTTQ thành phố động viên nhân dân cải tạo vườn tạp

Trong vận động nhân dân tập trung triển khai các tiêu chí nông thôn mới, đã huy động nội lực trong nhân dân được trên 200 tỷ đồng, tổ chức ra quân mở được 28.275m đường bê tông các loại và nhân dân hiến trên 59 nghìn m2 đất, đóng góp được 12.400 ngày công lao động xây dựng và sửa chữa nhà văn hóa; Nâng cấp, sửa chữa và làm mới 08 tuyến kênh mương nội đồng; tham gia làm được 9.175m đường bê tông nông thôn, sửa chữa nâng cấp được 4.145m đường liên thôn. Nhờ vậy bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới rõ rệt, kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn và nội đồng được quan tâm đầu tư xây dựng, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.

Đại dịch Covid-19 bùng phát tại thành phố Hà Giang vào cuối năm 2021. Thời gian này các cấp, các ngành và nhân dân oằn mình chống dịch. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, trên tinh thần tương thân, tương ái, MTTQ thành phố Hà Giang đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả được nhân dân đồng tình, ủng hộ và đạt được hiệu ứng tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Mặt trận Tổ quốc thành phố đã chỉ đạo MTTQ các xã, phường thành lập các Tổ Covid cộng đồng trong tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện tốt thông điệp 5k+Vacxin; làm tốt công tác kêu gọi xã hội hóa chung tay phòng chống dịch bệnh với trên 2,1 tỷ đồng, hàng nghìn xuất ăn, ngày công, hàng 1000 gói lá xông, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác hỗ trợ cho bệnh nhân và lực lượng tuyến đầu vv. Thông qua công tác tuyên truyền vận động đã góp phần đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Điểm sáng trong thực hiện công tác an sinh xã hội của MTTQ phường, thành phố là vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân trong ủng hộ xoá nhà tạm, giảm nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ qua, công tác vận động, chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tập trung đổi mới phương thức vận động, tổ chức tìm hiểu hoàn cảnh, nguyện vọng từng hộ nghèo để vận động họ thay đổi tư tưởng trông chờ, ỷ lại để quyết tâm vươn lên thoát nghèo; hiệp thương với các tổ chức thành viên tham gia hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Việc vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp bảo đảm chặt chẽ và hiệu quả góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của Thành phố. Trong 5 năm Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã vận động được trên 3 tỷ đồng; đã hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết 40 nhà với tổng số tiền là 2,2 tỷ đồng; thăm hỏi và tặng quà cho 895 lượt hộ nghèo, gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán trị giá 445 triệu đồng; hỗ trợ cây con giống cho 32 hộ gia đình trị giá 65 triệu đồng; hỗ trợ 15 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn 15 xe đạp trị giá 15 triệu đồng; Vận động ủng hộ xây dựng nhà ở cho Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang được 2,1 tỷ đồng; Việc vận động, tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ nhân dân khắc phục thiên tai, hỏa hoạn được MTTQ thành phố thực hiện công khai, kịp thời, đúng đối tượng. Đã vận động được 805 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị lũ lụt; thăm hỏi và hỗ trợ cho 12 hộ gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn trị giá trên 200 triệu đồng.

MTTQ hỗ trợ xóa nhà tạm tại phường Quang Trung

Theo thông lệ cứ vào tháng 11 hằng năm, các khu dân cư, thôn, tổ dân phố thành phố Hà Giang lại nô nức, hân hoan tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc để tăng cường khối đại đoàn kết. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở khu dân cư đã trở thành ngày hội gắn kết dân tộc. Từ ngày hội tình làng, nghĩa phố được củng cố, người dân ai nấy đều tay bắt, mặt mừng chia sẻ niềm vui và cuộc sống với nhau. “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân dịp Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 hàng năm được tổ chức sôi nổi, đều khắp ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực tạo khí thế vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết trong từng cộng đồng dân cư. Việc không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm đã nâng cao ý nghĩa của tinh thần đại đoàn kết, trước hết là ở từng khu dân cư, góp phần tăng cường tập hợp Nhân dân, thắt chặt mối liên hệ giữa cấp ủy, chính quyền và Mặt trận với Nhân dân. Để không khí của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc lan tỏa, gắn kết toàn dân các xã, phường đã tổ chức các giải thi đấu thể thao giữa các thôn, tổ dân phố. Các môn thể thao đã nhận được sự quan tâm, tham gia nhiệt tình và cổ vũ đông đảo của nhân dân. Cùng với đó, các thôn, tổ dân phố tổ chức Ngày hội đều có ít nhất một công trình, phần việc chào mừng. Trong 5 năm đã có trên 100 công trình và nhiều phần việc chào mừng Ngày hội đã được khánh thành và đi vào sử dụng hiệu quả. Thông qua ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã tăng cường, cổ cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của Mặt trận tổ quốc trong tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Với ngày hội đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng, gắn kết tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, chia ngọt sẻ bùi.

Các hoạt động thắt chặt tình đoàn kết nhân dân

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã chủ động, tích cực bám sát địa bàn, sâu sát từng tổ dân phố vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương đạt hiệu quả. Điển hình như: Phong trào “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; mô hình “phường điển hình về đảm bảo trật tự đô thị” mô hình “Tổ dân phố bình yên, gia đình hạnh phúc”, mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, “Dòng họ tự quản thực hiện Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”; mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”; mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy”; mô hình “Cựu chiến binh tham gia giúp đỡ quản lý đối tượng tại cộng đồng”…vv. Tích cực tham gia huy động sức mạnh toàn dân vào nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, các mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư, mạng lưới an ninh nhân dân tiếp tục được mở rộng và phát huy; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, cấp căn cước công dân có gắn chíp và số định danh cá nhân. Công tác vận động thanh niên nhập ngũ và giới thiệu, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ trở về địa phương, tham gia xây dựng lực lượng dự bị, lực lượng dân quân tự vệ luôn đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước ở địa bàn dân cư đã góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc. Thực hiện các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động, các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Trong nhiệm kỳ qua công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được Uỷ ban MTTQ các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tập trung, thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, mô hình dân vận khéo; Thường xuyên tổ chức tốt việc trao đổi, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân để giải quyết những ý kiến, nguyện vọng chính đáng, kịp thời giải tỏa những băn khoăn, lo lắng của nhân dân; MTTQ đã phối hợp với HĐND, UBND thành phố đổi mới và nâng cao chất lượng tập hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp. Tổ chức 08 hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa Chủ tịch MTTQ với ban công tác Mặt trận và nhân dân tại xã, phường; Tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương, hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Hội nghị tiếp xúc cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp...vv. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị được MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai ngày càng đi vào chiều sâu, chặt chẽ và hiệu quả. Trong 05 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động lựa chọn nội dung, đối tượng và chủ trì được 275 cuộc. Nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Sau giám sát, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã tiếp thu, giải quyết và trả lời các kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218 của Bộ Chính trị được MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện ngày càng cụ thể, thiết thực. Hàng năm, MTTQ chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức góp ý đối với tập thể cấp uỷ, chính quyền; tổ chức các “Diễn đàn tiếp xúc, đối thoại” góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng công an nhân dân cấp thành phố, cấp xã, phường; phối hợp tổ chức các hội nghị “Đối thoại trực tiếp” giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các thôn, tổ dân phố và cán bộ, công chức được 12 buổi với trên 2400 lượt người tham dự và có 112 ý kiến đối thoại trực tiếp. Qua đó kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật; giải quyết những vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận và thống nhất cao. MTTQ các cấp xác định việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua yêu nước là căn cứ quan trọng thông qua việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền và MTTQ; phát huy vai trò tích cực của MTTQ thông qua việc đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở, tham gia quản lý xã hội công khai, minh bạch, lấy ý kiến nhân dân tham gia vào hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố sát với thực tiễn và phù hợp với đời sống nhân dân.

Phong trào thể thao kỉ niệm ngày hội đại đoàn kết xã Phương Thiện

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề, động lực để Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Giang tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tạo ra nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; củng cổ vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong tình mới cũng như hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử quan trọng của Mặt trận Tổ quốc là tập hợp, củng cố, phát huy, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thành phố Hà Giang trong mọi chặng đường phát triển và hội nhập./.

Bàng Cường

Tin khác

Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Giang tặng quà hội viên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ (25/04/2024 17:40)

Uỷ ban MTTTQ Việt Nam thành phố trồng cây cảnh quan tại xã Phương Thiện. (22/04/2024 16:32)

Ủy ban MTTQ tỉnh duyệt chương trình đại hội điểm Uỷ ban MTTQ cấp thành phố, nhiệm kỳ 2024- 2029. (12/04/2024 09:53)

Uỷ ban MTTQ thành phố giao ban quý I/2024 (03/04/2024 15:10)

Hội nghị Ban chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội thành phố. (27/03/2024 10:38)

Phường Quang Trung - Đẩy mạnh các phong trào thi đua của MTTQ các tổ chức chính trị xã hội (25/03/2024 14:34)

Lễ khởi công làm nhà đại đoàn kết (21/03/2024 08:58)

Đoàn thanh niên phường Quang Trung phối hợp ra quân Tháng Thanh niên năm 2024 (20/03/2024 15:19)

Đại hội Mặt trận tổ quốc xã Ngọc Đường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (19/03/2024 09:13)

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Phương Thiện lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (19/03/2024 01:42)

xem tiếp