Thứ năm, Ngày 20 Tháng 6 Năm 2024

Thông báo

Gửi Email In trang Lưu
Quyết định số: 1265 ngày 16 tháng 05 năm 2024 của UBND thành phố Hà Giang về việc thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất

20/05/2024 06:57

Tin khác

Kế hoạch Số: 93 ngày 23 tháng 02 năm 2024 của UBND thành phố Hà Giang về việc tuyển dụng viên chức năm 2024 (06/05/2024 14:37)

TB số 73 ngày 26/4/2024 của UBMND thành phố Lịch tiếp công dân tháng 5/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang (04/05/2024 09:49)

BC số 190 ngày 26/4/2024 của VP HĐND - UBND Tình hình giải quyết TTHC; kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tháng 4 (Từ ngày 15/3-14/4/2024) (04/05/2024 09:48)

GPTC số 155 ngày 26/4/2024 của UBND thành phố GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH Thi công Hạng mục: Đường ống dẫn nước về thành phố Hà Giang trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Đường từ Quốc lộ 4C đi cầu Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (01/05/2024 18:01)

Cv số 40 ngày 19/4/2024 của Phòng tư Pháp thành phố V/v cập nhật thông tin dữ liệu về PBGDPL và phối hợp cập nhật đầy đủ các thông tin, dữ liệu trên Trang Thông tin điện tử/Chuyên mục về PBGDPL. (01/05/2024 17:55)

BC số 1112 ngày 27/11/2023 của UBND thành phố Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 (01/05/2024 17:51)

QĐ số 414 ngày 16/2/2024 của UBND thành phố Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 (01/05/2024 17:49)

KH số 179 ngày 11/4/2024 của UBND thành phố Tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. (15/04/2024 08:30)

CV số 827 ngày 11/4/2024 của UBND thành phố V/v đẩy mạnh tuyên truyền Dự án Luật Quản lý VK, VLN, CCHT (sửa đổi). (13/04/2024 16:51)

QĐ số 729 ngày 5/4/2024 của UBND thành phố Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND thành phố Hà Giang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Nâng cấp, cải tạo đường từ thành phố Hà Giang đến khu công nghiệp Bình Vàng của dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn – Tiểu dự án tại Hà Giang (10/04/2024 10:24)

xem tiếp