Thứ năm, Ngày 20 Tháng 6 Năm 2024

Văn hóa - Du lịch

Gửi Email In trang Lưu
Thôn Tha được công nhận lại đạt các tiêu chí xây dựng “Làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)”

20/05/2024 14:42

UBND tỉnh Hà Giang vừa ban hành Quyết định số 593 – QĐ/UBND về việc công nhận lại thôn Tha, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang đạt các tiêu chí xây dựng “Làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)”

Sở VHTT&DL khảo sát lại các tiêu chí của thôn Tha

Căn cứ theo Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và tổ chức công bố “Làng Văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)” tỉnh Hà Giang. Sau một thời gian thẩm định và theo đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Gian đã quyết định: Công nhận lại lần 2 thôn Tha, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang đạt các tiêu chí xây dựng “Làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)”. Quyết định cũng nêu rõ, UBND thành phố Hà Giang phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục tăng cường nguồn lực đầu tư, hỗ trợ đảm bảo duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt được để phục vụ phát triển du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc duy trì tiêu chí đạt được. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

Một trong những Homestay rất đẹp tại thôn Tha

Như vậy, với việc được công nhận lại lần 2, thôn Tha sẽ tiếp tục là một trong những điểm đến du lịch nhận được sự quan tâm, đầu tư. Từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tổ chức đón và phục vụ khách du lịch ngày càng chuyên nghiệp hơn. Phát huy tiềm năng, lợi thế của thôn Tha để gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế vùng nông thôn, xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững./.

 

Toàn cảnh thôn Tha

Huyền Trang

Tin khác

Sở văn hóa TT&DL kiểm tra, khảo sát tại thôn Tha, xã Phương Độ (04/05/2024 02:07)

Các điểm du lịch tại thành phố Hà Giang thu hút đông người dân (01/05/2024 17:29)

Khuyến cáo Đối với khách du lịch trong dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5/2024 (26/04/2024 01:37)

Thành phố Hà Giang tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 (25/04/2024 11:41)

Thành phố Hà Giang tăng cường quản lý dịch vụ Homestay (24/04/2024 06:56)

Du lịch thôn Tha hấp dẫn du khách (22/04/2024 07:14)

Cá Bỗng đặc sản Hạ Thành (16/04/2024 14:04)

Cô gái người Dao làm du lịch cộng đồng tại thôn Cao Bành (11/04/2024 08:16)

Thành phố Hà Giang chuẩn bị các hoạt động tham gia Lễ hội Văn hoá, du lịch ẩm thực quốc tế (27/03/2024 09:28)

Chuẩn bị tổ chức Lễ hội Văn hoá, du lịch ẩm thực quốc tế - Hà Giang lần thứ I, năm 2024 (21/03/2024 01:11)

xem tiếp