Thứ năm, Ngày 20 Tháng 6 Năm 2024

Cải cách hành chính - Chuyển đổi số

Gửi Email In trang Lưu
Luật Căn cước góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phục vụ nhân dân

21/05/2024 09:51

Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật thể hiện rõ tính khoa học, bao quát nhằm mục đích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; hoàn thiện pháp luật; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phục vụ tốt hơn cho người dân.

Ứng dụng nổi bật khi thực hiện Luật Căn cước số 26/2023/QH15

Luật Căn cước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật có 07 chương và 46 điều, bao gồm 09 nội dung cơ bản nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Luật khi có hiệu lực thi hành sẽ là cơ sở quan trọng để triển khai thực hiện và xây dựng Chính phủ điển tử, tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở nước ta. Điều này phú hợp với tiến trình hội nhập, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế; phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập hiện nay và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người dân trong việc đi lại, giao dịch, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, yêu cầu quản lý dân cư, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Luật Căn cước chính là cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu như lĩnh vực cư trú, hộ tịch, bảo hiểm xã hội, giáo dục, y tế, đất đai, lao động... để phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ bằng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; là cơ sở để nghiên cứu, triển khai việc ứng dụng các tính năng của chip điện tử trên thẻ căn cước đối với các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và một số lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội khác. Tích hợp, phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh điện tử với các ứng dụng cốt lõi như: Ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chứng khoán... lên ứng dụng VNeID, mã QR của thẻ căn cước gắn chip điện tử. Phát triển, hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động công dân số từ VNeID trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm, giấy phép lái xe, ngân hàng, thanh toán điện tử, ứng cứu khẩn cấp, phản ánh hiện trường, tố giác tội phạm...

10 điểm mới của Luật Căn cước số 26/2023/QH15

Tiếp đến, Luật Căn cước phục vụ phát triển công dân số. Hiện nay, người dân có rất nhiều loại giấy tờ, như: CCCD, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, các loại bằng cấp, chứng chỉ... Nhằm tạo điều kiện cho công dân, cần phải xác thực 100% các thông tin thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNeID hoặc qua thẻ căn cước gắn chip điện tử, từng bước thay thế các giấy tờ của người dân trong các giao dịch. Cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thương mại phục vụ tiện ích số của công dân trên ứng dụng VNeID như dịch vụ cư trú, CCCD, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và các dịch vụ khác.

Bên cạnh đó, Luật Căn cước giúp hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư. Triển khai hiệu quả việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã có, như: Cơ sở dữ liệu giáo dục, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu thuế... bảo đảm giải quyết các thủ tục phục vụ người dân chính xác và thuận lợi. Luật Căn cước còn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các thông tin đã được tích hợp, sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tổng hợp, phân tích, dự báo các thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh và phòng, chống tội phạm, cung cấp dịch vụ công và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử và tuyên truyền Luật Căn cước

tại phường Minh Khai, thành phố Hà Giang

Thực hiện Luật Căn cước nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của công dân, tạo điều kiện để công dân tham gia vào các giao dịch điện tử thuận tiện và an toàn. Mặt khác, việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch là một biện pháp nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân của nhóm đối tượng này. Đồng thời, việc lược bỏ vân tay và một số thông tin không cần thiết trên thẻ căn cước là một biện pháp nhằm tôn trọng quyền riêng tư của công dân, giảm thiểu rủi ro về việc lộ thông tin cá nhân khi sử dụng thẻ căn cước. Qua đó, góp phần vào việc xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, tiến bộ. Ngoài ra, Luật Căn cước còn bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của họ, góp phần đổi mới quản lý dân cư, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của công dân và phát triển chuyển đổi số.

Minh Phượng

Tin khác

Họp bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết TTHC và đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. (06/05/2024 09:20)

Phường Minh Khai - 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn trong quý 1/2024 (08/04/2024 14:29)

Thành phố tích cực cải cách hành chính (01/04/2024 09:54)

Quý 1 – 2024, thành phố Hà Giang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (19/03/2024 08:57)

Thành phố Hà Giang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số (18/03/2024 08:12)

Kết quả thực hiện chuyển đổi số Thành phố Hà Giang trong tháng 2. (29/02/2024 00:29)

Làm việc nghiêm túc ngay từ những ngày đầu năm Giáp Thìn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ (28/02/2024 20:10)

Hội nghị trực tuyến phiên thứ Bảy của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (05/02/2024 20:09)

Thành phố Hà Giang tập huấn quản trị 3 phân hệ (24/01/2024 09:28)

Thành phố Hà Giang điển hình trong thực hiện Nghị quyết 27 (22/01/2024 01:16)

xem tiếp