Thứ năm, Ngày 20 Tháng 6 Năm 2024

Quốc phòng - An ninh

Gửi Email In trang Lưu
LLVT thành phố Hà Giang với phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 – 2024.

21/05/2024 20:58

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang nói chung, TPHG nỏi riêng, mọi hoạt động luôn gắn liền với phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của LLVT thành phố, đã được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và hiệu quả trên các mặt công tác. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT thành phố đã quán triệt sâu sắc tư tưởng “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng...

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc nhiệm vụ diễn tập

Trong 5 năm qua, LLVT thanh phố Hà Giang đã nhân được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trực tiếp là Thành ủy, UBND Thành phố; sự phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, sự giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, Nhân dân các dân tộc và tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, phong trào thi đua quyết thắng của LLVT thành phố Hà Giang đã phát triển đúng hướng, về cả bề rộng lẫn chiều sâu, lan tỏa rộng khắp thực sự là động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vun đắp nên truyền thống “Trung thành, Đoàn kết, Kiên cường, Chiến thắng”.

Hằng năm, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nghị quyết sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; phát huy vai trò chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, người chỉ huy trong tổ chức thực hiện. Để công tác TĐKT và Phong trào TĐQT phát triển đúng hướng, với phương châm ba trực tiếp “Trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, trực tiếp tổ chức phát động thi đua, trực tiếp kiểm tra đánh giá kết quả và bình xét khen thưởng”, từ năm 2019 đến nay, LLVT thành phố đã phát động 6 phong trào thi đua năm; 16 đợt thi đua đột kích, cao điểm. Phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố luôn gắn với thực hiện có hiệu quả theo Kết luận số 01- của Bộ Chính trị, Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phong trào thi đua yêu nước của địa phương, và các cuộc vận động của các cấp, các ngành; “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”,...... Đặc biệt, hành động của cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên trong LLVT không ngại khó khăn, gian khổ, xung kích đi đầu trong các hoạt động ở địa phương, ngày đêm dầm mình trong mưa, lũ, cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh ổn định cuộc sống, đã để lại hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng; cấp uỷ chính quyền địa phương, cũng như cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT, gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sỹ trong LLVT thành phố về vị trí, vai trò, mục tiêu của công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua Quyết thắng tạo động lực mạnh mẽ, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm năm qua, các cơ quan, đơn vị trong LLVT thành phố luôn chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin, sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng đa dạng, phong phú về nội dung, hình thức, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp triển khai thực hiện; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục cơ bản, sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần, ngày pháp luật.

Cùng với công tác giáo dục, tuyên truyền, phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố hướng trọng tâm vào xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân vững mạnh. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn chú trọng làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện về mọi mặt đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên; duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, các quy chế, quy định, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ động làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm. Qua đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Để thực sự là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, LLVT thành phố đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Lực lượng thường trực được tổ chức, biên chế chặt chẽ, xây dựng theo hướng ‘‘Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại’’; lực lượng DQTV được xây dựng theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp’’, có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao; lực lượng DBĐV được xây dựng theo hướng “Vững mạnh, hùng hậu”, được đăng ký, quản lý chặt chẽ theo Pháp lệnh, tổ chức, biên chế đúng quy định, với chất lượng chuyên môn quân sự ngày càng cao. Hằng năm, công tác tuyển quân, tuyển sinh đều hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Từ thực tiễn, Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” xây dựng cho CB, CS có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua công tác thi đua, các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng.

Cùng với đó, LLVT Thành phố đã thực hiện có hiệu quả các đề án, quy chế, kế hoạch, chương trình giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật hằng năm cho các đối tượng với nhiều hình thức, cách làm mới, sáng tạo như: “Tự soi, tự sửa”, “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Đặc biệt là quán triệt và thực hiện nghiêm túc tinh thần “7 dám” đối với đội ngũ cán bộ Ban CHQS các cấp “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”...

Những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng đã góp phần to lớn vào việc nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ và chiến đấu của LLVT thành phố đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Với tinh thần “Người sẵn sàng, vũ khí sẵn sàng” các cơ quan, đơn vị luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, quy định về SSCĐ, bổ sung hoàn thiện và tổ chức luyện tập các phương án tác chiến, phương án phòng chống thiên tai, ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quân đội, địa phương. Trong năm năm qua, các cơ quan, đơn vị trong LLVT thành phố đã tập trung nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, tập trung “Hai khâu đột phá” được Đảng ủy Quân sự thành phố xác định mà trọng tâm là nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ và chất lượng huấn luyện chiến đấu. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân uỷ Trung ương; công tác huấn luyện được triển khai toàn diện, thường xuyên đổi mới về tổ chức, phương pháp, với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, vận dụng sáng tạo và hợp lý các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện, sát với từng đối tượng, đặc điểm nhiệm vụ của từng đơn vị và địa phương, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, sát đối tượng tác chiến, phù hợp với cách đánh và vũ khí trang bị trong biên chế; chú trọng huấn luyện đêm, hành quân rèn luyện nâng cao sức khoẻ, bản lĩnh chiến đấu, nâng cao trình độ kỹ - chiến thuật, đáp ứng với tình huống chiến tranh vũ khí công nghệ cao.

Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc nhiệm vụ diễn tập

Phong trào thi đua Quyết thắng không chỉ phát triển trong LLVT thường trực mà còn diễn ra sôi nổi trong các đơn vị DQTV, DBĐV, phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, sản xuất giỏi, công tác tốt, sẵn sàng chiến đấu cao” được duy trì thường xuyên, có hiệu quả. Lực lượng DQTV, DBĐV luôn đi đầu trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của đơn vị, địa phương, tích cực trong lao động sản xuất; trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phát huy tốt vai trò tham mưu của Chi bộ quân sự, cơ quan quân sự các xã, phường, thị trấn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân ngày càng vững chắc.

Cùng với đó, LLVT thành phố luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an theo Nghị định 77/NĐ-CP của Chính phủ, tăng cường các biện pháp nắm, tham mưu giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với QP- AN, xây dựng KVPT tỉnh, thành phố vững chắc, đấu tranh phòng, chống truyền và học đạo trái pháp luật, quản lý nắm chắc tình hình lao động sang Trung Quốc làm thuê, tham gia tích cực trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an nin Tổ quốc”, xây dựng “Điểm sáng” về trật tự an toàn xã hội...

Phong trào thi đua Quyết thắng LLVT thành phố giai đoạn 2019 -2024 đã thu được nhiều kết quả thiết thực, đã thực sự lan toả và trở thành phong trào hành động cách mạng của LLVT thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đã khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý chí tự lực, tự cường, vượt khó đi lên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững ổn định ANCT, tạo điều kiện cho phát triển KT-XH của địa phương. Qua 5 năm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, LLVT được UBND thành phố tặng 15 giấy khen; 25 cán bộ được Chủ tịch nước tặng Huy chương: 12 tập thể và 19 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 69 tập thể và 215 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh và UBND thành phố tặng giấy khen, danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. ...Đó là những phần thưởng cao quý, những bông hoa tươi thắm, sáng ngời chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang Hà Giang.

Hà Vân

Tin khác

Họp Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố năm 2024 (21/05/2024 20:53)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bùi Huy Hoàng dự lễ kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (20/05/2024 10:17)

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” thành phố Hà Giang năm 2024 (13/05/2024 20:03)

Họp BTC Tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy thành phố Hà giang năm 2024 (10/05/2024 07:58)

Họp Ban tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố, giai đoạn 2019- 2024. (07/05/2024 08:49)

Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang năm 2024 (23/04/2024 08:01)

Xã Ngọc Đường tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm 2024 (16/04/2024 09:32)

Sau 1 năm triển khai phạt nguội, phát hiện và xử lý trên 2 nghìn trường hợp (12/04/2024 14:13)

CV só 256 ngày 28/2/2024 của UBND thành phố V/v phối hợp tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC qua thông tin mã QR code. (01/03/2024 20:38)

Ghi nhận Lễ giao nhận quân năm 2024 (27/02/2024 07:47)

xem tiếp