Thứ năm, Ngày 20 Tháng 6 Năm 2024

Cải cách hành chính - Chuyển đổi số

Gửi Email In trang Lưu
Họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh

22/05/2024 10:42

Sáng 17.5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) cải cách hành chính (CCHC) tỉnh và Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Chủ tịch UBND tỉnh họp phiên thứ nhất năm 2024, trực tuyến tới các huyện, thành phố. Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ CCHC tỉnh đồng chủ trì. Dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành. Tại điểm cầu thành phố Hà Giang có đồng chí Nguyễn Danh Hùng Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ CCHC thành phố chủ trì phiên họp.

Hội nghị truw3cj tuyến họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh

 Với phương châm “Chủ động, đổi mới, sáng tạo, bứt phá trong thực hiện nhiệm vụ”, trong năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực CCHC với nhiều văn bản được ban hành bám sát tình hình thực tiễn nhằm xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị. Với sự vào cuộc mạnh mẽ, nỗ lực, quyết tâm của các sở, ngành, địa phương, công tác CCHC của tỉnh có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả khá toàn diện. Năm 2023, chỉ số PAR INDEX đạt 87,73%, xếp thứ 23/63, tăng 3,32 điểm và 17 bậc so với năm 2022. Chỉ số PAPI tổng hợp đạt 44,2479 điểm, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố; tăng 3,1 điểm, 29 bậc so với năm 2022, thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất; có 8/8 trục nội dung tăng điểm so với năm 2022. Chỉ số SIPAS đạt 82,34%, xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố; tăng 3,28%, tăng 6 bậc so với năm 2022. Chỉ số PCI tăng 1,44 điểm.

Về cải cách TTHC, UBND tỉnh ban hành 36 quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thông qua các dịch vụ công trực tuyến và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC. Từ ngày 15.12.2023 đến hết ngày 14.5.2024, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 99.191 hồ sơ; trong đó, số mới tiếp nhận trong kỳ 97.090 hồ sơ; số từ kỳ trước chuyển qua 2.101 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết 91.357 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn 90.348 hồ sơ, tương ứng 98,9%; đúng hạn 15 hồ sơ, tương ứng 0,02%; quá hạn 994 hồ sơ, tương ứng 1,09%.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ hạn chế, khó khăn trong tổ chức thực hiện CCHC; công tác kiểm soát TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp trong 5 tháng và phân tích, đề xuất giải pháp duy trì, nâng cao các chỉ số trong các tháng còn lại năm 2024.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các thành viên BCĐ CCHC tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần xác định rõ quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể CCHC; xác định đầu tư cho CCHC là đầu tư phát triển để tạo khí thế, động lực mới, giá trị mới, thành công mới. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC trên cả 6 lĩnh vực với trọng tâm, trọng điểm. Tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho sản xuất, kinh doanh. Tập trung đơn giản hóa TTHC, phân cấp, phân quyền, giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao năng lực thực thi của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường văn hóa công sở, xây dựng đạo đức công vụ, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ đối với người dân và doanh nghiệp. Tăng cường các biện pháp tăng thu, giảm chi thường xuyên, cơ cấu lại, tăng chi cho đầu tư phát triển, chống tiêu cực, tham nhũng trong việc sử dụng tài chính công. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, công dân số, đặc biệt là tập trung triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch CCHC năm 2024; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm theo quan điểm chỉ đạo của tỉnh. Tuyên truyền sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, xã hội về ý nghĩa, kết quả của các chỉ số để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, ủng hộ, giám sát của người dân, xã hội về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC của tỉnh. Rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ; thực hiện nghiêm việc công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC theo quy định; 100% hồ sơ TTHC phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và đẩy mạnh việc khai thác, tái sử dụng thông tin, dữ liệu số hóa. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng thực thi công vụ và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Tại phiên họp, 6 tập thể, 23 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.

Hà Vân

Tin khác

Luật Căn cước góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phục vụ nhân dân (21/05/2024 09:51)

Họp bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết TTHC và đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. (06/05/2024 09:20)

Phường Minh Khai - 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn trong quý 1/2024 (08/04/2024 14:29)

Thành phố tích cực cải cách hành chính (01/04/2024 09:54)

Quý 1 – 2024, thành phố Hà Giang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (19/03/2024 08:57)

Thành phố Hà Giang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số (18/03/2024 08:12)

Kết quả thực hiện chuyển đổi số Thành phố Hà Giang trong tháng 2. (29/02/2024 00:29)

Làm việc nghiêm túc ngay từ những ngày đầu năm Giáp Thìn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ (28/02/2024 20:10)

Hội nghị trực tuyến phiên thứ Bảy của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (05/02/2024 20:09)

Thành phố Hà Giang tập huấn quản trị 3 phân hệ (24/01/2024 09:28)

xem tiếp