Thứ năm, Ngày 20 Tháng 6 Năm 2024

Kinh tế

Gửi Email In trang Lưu
Đánh giá tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

22/05/2024 13:56

Sáng 16.5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tới các huyện, thành phố để đánh giá tình hình thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) trong 4 tháng; phương hướng, nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Dự có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Chủ trì tại điểm cầu thành phố Hà Giang có đồng chí Nguyễn Danh Hùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; cùng dự có đồng chí Chúng Thị Chiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang.

Toàn cảnh điểm cầu thành phố Hà Giang

Trong 4 tháng, UBND tỉnh chủ động điều hành ngân sách, cân đối nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, các nhiệm vụ đột phá, chương trình trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; các chế độ, chính sách do HĐND tỉnh ban hành; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đảm bảo QP – AN và an sinh xã hội. Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn NSNN năm 2024 được giao và phân bổ ngay từ đầu năm. Tính đến ngày 14.5.2024, tổng thu NSNN đạt trên 11.815 tỷ đồng; trong đó, thu NSNN trên địa bàn 817 tỷ đồng, đạt 39,6% kế hoạch T.Ư giao và đạt 33,2% kế hoạch tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 14.5.2024 được 7.582 tỷ đồng, đạt 35,6% kế hoạch.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công vốn NSNN năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao trên 4.363 tỷ đồng (bao gồm cả 3 CTMTQG); kết quả giải ngân đến ngày 12.5.2024 (không bao gồm nguồn thu sử dụng đất; các nguồn vốn ngân sách tỉnh; dự phòng ngân sách T.Ư khắc phục hậu quả thiên tai và 3 CTMTQG) tổng số 579 tỷ đồng/2.406 tỷ đồng, đạt 24,45% kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư và vốn sự nghiệp 3 CTMTQG: Nguồn vốn đầu tư phát triển kế hoạch vốn năm 2024 (bao gồm cả nguồn vốn 2022, 2023 kéo dài sang thực hiện năm 2024) trên 2.199 tỷ đồng; kết quả giải ngân đến ngày 12.5.2024 đạt 369 tỷ đồng, đạt 16,8%. Kế hoạch vốn sự nghiệp (bao gồm kế hoạch vốn năm 2023 chuyển sang) trên 2.291 tỷ đồng; kết quả giải ngân đến ngày 12.5.2024 đạt trên 142 tỷ đồng, đạt 6,2% kế hoạch.

Thảo luận tại hội nghị, các cơ quan thu, chủ đầu tư báo cáo kết quả thu NSNN, giải ngân từng nguồn vốn, dự án; các đại biểu phân tích hạn chế, đề xuất giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; khắc phục hạn chế trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, nhất là tuyên truyền, vận động, bồi thường, giải phóng mặt bằng; năng lực và trách nhiệm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công; chất lượng công tác chuẩn bị dự án; công tác phân bổ vốn, quyết toán dự án, năng lực nhà thầu…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương thường xuyên đánh giá, phân tích từng khoản thu, sắc thuế và địa bàn, dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN, những khoản dự kiến hụt thu do tác động bởi cơ chế, chính sách; có giải pháp khai thác nguồn thu còn tiềm năng để bù đắp các khoản thu, sắc thuế dự kiến không đạt dự toán. Chủ động điều hành chi ngân sách; rà soát, sắp xếp, cắt giảm các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán và sử dụng các nguồn lực đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về thu ngân sách, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; triển khai 3 CTMTQG, các dự án do đơn vị, địa phương quản lý; xây dựng biểu giải ngân, trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc thực hiện; thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án. Tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công dự án đúng tiến độ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tham gia ý kiến về thẩm định, điều chỉnh dự án; bảo đảm yêu cầu về chất lượng, rút ngắn thời gian để công tác quản lý kế hoạch đầu tư công kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trong quý II cần tập trung triển khai thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư 3n CTMTQG năm 2022, năm 2023 chuyển sang năm 2024; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục hồ sơ dự án. Đối với nguồn vốn sự nghiệp, cần rà soát các dự án thành phần có kế hoạch vốn lớn, chậm tiến độ và giải ngân thấp; thực hiện chế độ theo dõi hàng tuần; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đúng trình tự, mục tiêu, đối tượng, đảm bảo hiệu quả. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổ thẩm định khi thẩm định các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc thẩm quyền; rà soát nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các CTMTQG; xác định cụ thể nguồn vốn không còn đối tượng hỗ trợ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị dự toán và UBND cấp xã trong triển khai thực hiện các CTMTQG, đảm bảo hoàn thiện thủ tục, hồ sơ chứng từ theo quy định tài chính và các hướng dẫn. Các cơ quan thường trực CTMTQG của tỉnh rà soát, tổng hợp phương án đề xuất điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp; kiểm tra, giám sát và theo dõi chặt chẽ tiến độ; hướng dẫn, hỗ trợ các huyện trong quá trình thực hiện.

Hà Vân

Tin khác

Đoàn công tác Sở Công Thương làm việc với thành phố Hà Giang. (09/05/2024 10:47)

Hội nghị lấy ý kiến dự thảo “Đề án Vành đai thực phẩm thành phố Hà Giang giai đoạn 2024 – 2026” và dự thảo “Kế hoạch thực hiện Đề án vành đai thực phẩm năm 2024” (06/05/2024 09:11)

Quang Trung tích cực chăm sóc cây Na trước mùa vụ mới. (22/04/2024 11:09)

Tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng về phát triển chi hội nông dân nghề nghiệp. (22/04/2024 10:50)

Phát triển kinh tế từ nghề làm váng đậu (03/04/2024 08:57)

Phát triển kinh tế thôn “cửa ngõ” thành phố (03/04/2024 07:45)

PCT Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long khảo sát công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn của thành phố Hà Giang (22/03/2024 10:10)

Ra mắt tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi lợn thương phẩm chi hội tổ 1 phường Minh Khai (15/03/2024 09:19)

Tích cực tái đàn vật nuôi sau tết Nguyên Đán (06/03/2024 09:41)

Bánh Chưng gù Bản Tùy nhận Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ (13/01/2024 07:08)

xem tiếp