Thứ năm, Ngày 20 Tháng 6 Năm 2024

Cải cách hành chính - Chuyển đổi số

Gửi Email In trang Lưu
Thành phố Hà Giang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

24/05/2024 16:24

Để rút ngắn thời gian trả kết quả cho công dân khi đến giao dịch với cơ quan nhà nước, trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, phường triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết thu tục hành chính trên môi trường điện tử, Nhờ vậy, các thủ tục đã được đơn giản hóa, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và nhận được sự hài lòng của nhân dân.

Công dân đến giao dịch tại Bộ tiếp nhận và trả kết quả một cửa thành phố Hà Giang

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, với mục tiêu phục vụ tốt công dân và doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm UBND phường Minh Khai đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố. Theo đó, tính đến ngày 22/5/2024, phường Minh Khai đã tiếp nhận 175 hồ sơ của công dân. Trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận của công dân, UBND phường đã chỉ đạo cán bộ, công chức từng lĩnh vực khẩn trương giải quyết theo yêu cầu của công dân đảm bảo đúng quy định và trong thời gian sớm nhất cho công dân, tránh gây phiền hà, để công dân phải đến nhiều lần. Tại các hồ sơ cán bộ, công chức chuyên môn giải quyết đều giao việc cụ thể, có thời gian hoàn thành, mục tiêu thực hiện. Nhờ vậy, 100% hồ sơ tiếp nhận đã được giải quyết, trong đó 169 hồ sơ giải quyết trước hạn và 6 hồ sơ giải quyết đúng hạn.

Đối với phường Quang Trung để cải cách các thủ tục hành chính, UBND phường đã đẩy mạnh việc kiểm soát các thủ tục hành chính, đảm bảo quy định không gây phiền hà, khó khăn trong khi giải quyết công việc cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân khi đến giao dịch. Hiện nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường thực hiện 4 lĩnh vực chính: Tư pháp – Hộ tịch; địa chính – Giao thông – xây dựng – tài nguyên và môi trường; Lao động thương binh và xã hội. Tính đến hết ngày 30/4/2024, đã tiếp nhận 273 hồ sơ các loại của công dân.

Công dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Quang Trung

Để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua, thành phố Hà Giang đã ban hành chương trình hành động số 144 ngày 17/02/2024 thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định kinh doanh, đổi mới toàn diện việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02 ngày 05/01/2024 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Giang; Kế hoạch số 84 ngày 15/02/2024 về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Giang năm 2024. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Bộ phận Một cửa thành phố và các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân hiểu rõ về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tích cực hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc đăng ký tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh; hướng dẫn việc nộp, nhận kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến. Nhờ vậy trong quý 1/2024, Bộ phận Một cửa thành phố đã tiếp nhận tổng số 1.576 hồ sơ qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, trong đó: Số hồ sơ đã giải quyết 1.137 hồ sơ, trước và đúng hạn 1.028 hồ sơ, đạt 90,4%.

Công tác cải cách hành chính được cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Giang xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian qua, thành phố hà Giang đã tập trung lãnh chỉ đạo, đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính; không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Bộ tiếp nhận và trả kết quả các cấp; thường xuyên rà soát, đánh giá quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo thực hiện bảo đảm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thành chính. Nhờ vậy, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến liên hệ công tác và giải quyết công vụ một cách nhanh chóng, được nhân dân đánh giá cao./.

Bàng Cường

Tin khác

Họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh (22/05/2024 10:42)

Luật Căn cước góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phục vụ nhân dân (21/05/2024 09:51)

Họp bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết TTHC và đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. (06/05/2024 09:20)

Phường Minh Khai - 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn trong quý 1/2024 (08/04/2024 14:29)

Thành phố tích cực cải cách hành chính (01/04/2024 09:54)

Quý 1 – 2024, thành phố Hà Giang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (19/03/2024 08:57)

Thành phố Hà Giang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số (18/03/2024 08:12)

Kết quả thực hiện chuyển đổi số Thành phố Hà Giang trong tháng 2. (29/02/2024 00:29)

Làm việc nghiêm túc ngay từ những ngày đầu năm Giáp Thìn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ (28/02/2024 20:10)

Hội nghị trực tuyến phiên thứ Bảy của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (05/02/2024 20:09)

xem tiếp