Thứ năm, Ngày 20 Tháng 6 Năm 2024

MTTQ và các đoàn thể

Gửi Email In trang Lưu
Hội Nông dân thành phố tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2024

05/06/2024 14:06

Sáng ngày 5/6, Hội Nông dân thành phố Hà Giang đã tổ chức lớp tập huân bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2024, cho 120 hội viên là chi hội trưởng nông dân ở các thôn, tổ dân phố 8 xã, phường.

Toàn cảnh buổi khai mạc

Theo đó, các hội viên nông dân sẽ được cán bộ của Hội Nông dân tỉnh, thành phố quán triệt, triển khai các nội dung: Triển khai nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Triển khai Chương trình số 53-CTr/TU ngày 15/02/2024 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam; Hướng dẫn nghiệp vụ sinh hoạt chi hội nông dân; hướng dẫn công tác xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp; Triển khai Kế hoạch số 309-KH/TU ngày 22/03/2024 của BTV Thành ủy Hà Giang về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới...vv.

Thông qua lớp tập huấn giúp các hội viên nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghiệp vụ công tác hội. Từ đó, có thêm kiến thức, kỹ năng để về cơ sở tuyên truyền, vận động hội viên nông dân triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ mà Hội Nông dân các cấp đã đề ra./.

Bàng Cường

Tin khác

Đại hội Đại biểu MTTQ thành phố Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2024-2029 (14/05/2024 12:51)

Văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ thành phố Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029 (14/05/2024 08:08)

Phiên trù bị Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029 (13/05/2024 15:41)

UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Giang tổ chức quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự (12/05/2024 00:17)

Khánh thành công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Giang (12/05/2024 00:06)

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024 (10/05/2024 14:10)

Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Giang tặng quà hội viên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ (25/04/2024 17:40)

Uỷ ban MTTTQ Việt Nam thành phố trồng cây cảnh quan tại xã Phương Thiện. (22/04/2024 16:32)

Ủy ban MTTQ tỉnh duyệt chương trình đại hội điểm Uỷ ban MTTQ cấp thành phố, nhiệm kỳ 2024- 2029. (12/04/2024 09:53)

Uỷ ban MTTQ thành phố giao ban quý I/2024 (03/04/2024 15:10)

xem tiếp