Thứ năm, Ngày 20 Tháng 6 Năm 2024

Chuyển đổi số

Gửi Email In trang Lưu
Công an thành phố Hà Giang tăng cường tuyên truyền luật căn cước.

05/06/2024 14:29

Từ ngày 1/7 tới đây, Luật Căn cước 2023 sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới, liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân nên công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước đang được Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố chỉ đạo triển khai quyết liệt. Tại TP Hà Giang, các đơn vị, địa phương, đặc biệt là lực lượng Công an các xã, phường đang khẩn trương, chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền Luật Căn cước, tạo được sự đồng thuận cũng như ủng hộ của người dân.

Công an xã Ngọc Đường tuyên truyền tại thôn Nậm Tài, xã Ngọc Đường.

Luật Căn cước được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu, ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 nhằm mục đích giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thiết yếu như: lĩnh vực cư trú, hộ tịch, bảo hiểm xã hội, giáo dục, y tế, đất đai, lao động… phục vụ người dân, doanh nghiệp bằng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Phục vụ công dân số trên ứng dụng VneID hoặc qua thẻ Căn cước công dân gắn chíp như: Thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe… từng bước thay thế các giấy tờ của công dân; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Luật Căn cước gồm 07 chương, 46 điều, quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, được áp dụng đối với công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Giang, có nhiều điểm mới về Luật Căn cước 2023 người dân rất quan tâm, như: Bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học (Điều 16, Điều 23). Việc thu nhận thông tin về sinh trắc học ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt sẽ được cơ quan quản lý căn cước tiến hành thu thập khi công dân làm thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước (kể cả thông tin sinh trắc học ADN, giọng nói). Ngoài ra, Luật Căn cước 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 cũng quy định: Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ; chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31/12/2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024…

Thời gian tới, để Luật Căn cước đi vào đời sống xã hội, Công an các đơn vị, địa phương sẽ chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh các buổi tuyên truyền để lan tỏa sâu rộng các quy định của pháp luật đến cụ thể từng người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

 

Hà Vân

Tin khác

Thành ủy Hà Giang tập huấn ứng dụng sổ tay đảng điện tử tỉnh Hà Giang (29/03/2024 01:25)

Sự cần thiết của chuyển đổi số trong công tác truyền thông đa phương tiện hiện nay (27/03/2024 03:29)

Chủ tịch UBND thành phố đối thoại trực tiếp với đoàn viên thanh niên. (13/03/2024 12:19)

Hội nghị tập huấn kỹ năng về công nghệ thông tin và chuyển đổi số (15/11/2023 14:22)

Giảm nghèo, xây dựng cuộc sống văn minh từ Chỉ thị 09 và Nghị quyết 27 của Tỉnh ủy (08/09/2023 16:01)

Ra mắt công trình thanh niên “Mã QR gắn với địa chỉ đỏ” (26/07/2023 07:17)

Những kết quả trong công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 ở thành phố Hà Giang (14/07/2023 08:13)

Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Hà Giang (29/06/2023 07:48)

Thành phố Hà Giang nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Trung tâm điều hành giám sát IOC (16/06/2023 14:51)

Hội nghị tập huấn triển khai Đề án 06 và phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2023 (13/04/2023 03:46)

xem tiếp