Thứ năm, Ngày 20 Tháng 6 Năm 2024

Cải cách hành chính - Chuyển đổi số

Gửi Email In trang Lưu
Thành phố tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa

07/06/2024 14:50

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, phường triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết thu tục hành chính trên môi trường điện tử. Nhờ vậy, các thủ tục đã được đơn giản hóa, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và nhận được sự hài lòng của nhân dân.

Các thủ tục hành chính đã được giải quyết nhanh chóng

Trong thời gian qua, thành phố Hà Giang đã tập trung lãnh chỉ đạo, đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính; không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Bộ tiếp tiếp nhận và trả kết quả các cấp; thường xuyên rà soát, đánh giá quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo thực hiện bảo đảm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thành chính. Kết quả, trong 5 tháng đầu năm 2024 tại Bộ phận Một cửa thành phố đã tiếp nhận tổng số 2.867 hồ sơ qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, trong đó: Số hồ sơ đã giải quyết 2.234 hồ sơ (trước và đúng hạn 1.974 hồ sơ, đạt 88,4%; quá hạn đã giải quyết 260 hồ sơ, chiếm 11,6%); số hồ sơ đang giải quyết 217 hồ sơ. Tại Bộ phận Một cửa các xã, phường đã tiếp nhận tổng số 1.999 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ đã giải quyết 1.954 hồ sơ (trước và đúng hạn 1.942 hồ sơ, đạt 99,4%; quá hạn đã giải quyết 12 hồ sơ, chiếm 0,6%); số hồ sơ đang giải quyết 31 hồ sơ.

Trong thời gian tới, thành phố Hà Giang sẽ chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND-UBND thành phố ban hành, nhằm kịp thời kiến nghị, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế của thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành từ thành phố đến các xã, phường; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp đặt biệt là việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử./.

Bàng Cường

Tin khác

Thành phố Hà Giang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (24/05/2024 16:24)

Họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh (22/05/2024 10:42)

Luật Căn cước góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phục vụ nhân dân (21/05/2024 09:51)

Họp bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết TTHC và đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. (06/05/2024 09:20)

Phường Minh Khai - 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn trong quý 1/2024 (08/04/2024 14:29)

Thành phố tích cực cải cách hành chính (01/04/2024 09:54)

Quý 1 – 2024, thành phố Hà Giang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (19/03/2024 08:57)

Thành phố Hà Giang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số (18/03/2024 08:12)

Kết quả thực hiện chuyển đổi số Thành phố Hà Giang trong tháng 2. (29/02/2024 00:29)

Làm việc nghiêm túc ngay từ những ngày đầu năm Giáp Thìn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ (28/02/2024 20:10)

xem tiếp