Thứ năm, Ngày 20 Tháng 6 Năm 2024

Thông báo

Gửi Email In trang Lưu
Kết luận thanh tra số: 24 /KL – TTr TP. ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thanh tra thành phố Hà Giang về việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, tài sản đối với UBND phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang (Niên độ thanh tra từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/7/2023)

11/06/2024 09:27

Kết luận thanh tra số: 24 /KL – TTr TP. ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thanh tra thành phố Hà Giang về việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, tài sản đối với UBND phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang (Niên độ thanh tra từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/7/2023)

- Biểu tổng hợp thu ngân sách UBND phường Nguyễn Trãi được hưởng năm 2022 và 7 tháng năm 2023 (Kèm theo Kết luận số: 24/KL-TTr ngày ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thanh tra thành phố Hà Giang)

- Biểu tổng hợp chi ngân sách UBND phường Nguyễn Trãi được hưởng năm 2022 và 7 tháng năm 2023  (Kèm theo Kết luận số: 24/KL-TTr ngày ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thanh tra thành phố Hà Giang)

- Bảng tổng hợp khối lượng xây lắp Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình  (Kèm theo Kết luận số: 24/KL-TTr ngày ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thanh tra thành phố Hà Giang)

- Tổng hợp giá trị xây lắp thanh tra  (Kèm theo Kết luận số: 24/KL-TTr ngày ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thanh tra thành phố Hà Giang)

- Tổng hợp kết quả thanh tra công trình  (Kèm theo Kết luận số: 24/KL-TTr ngày ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thanh tra thành phố Hà Giang)

- Biểu tổng hợp thu - chi các quỹ nhân dân đóng góp năm 2022 và 7 tháng năm 2023 (Kèm theo Kết luận số: 24/KL-TTr ngày ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thanh tra thành phố Hà Giang)

Tin khác

Kết luận Thanh tra số: 25//KL-TTr ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thanh tra thành phố về công tác quản lý trật tự xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn xã Phương Thiện (11/06/2024 09:21)

Thông báo số: 113/TB-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2024 của UBND thành phố Hà Giang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây mới trường Mầm non Hoa Đào, thành phố Hà Giang (11/06/2024 09:04)

Công văn số: 765/SCT-QLTM ngày 7 tháng 6 năm 2024 của sở Công thương về việc các nước thành viên WTO thông báo dự thảo quy định về SPS từ ngày 21/3/2024 - 20/4/2024 và thông tin về Hệ thống kiểm soát nhập khẩu của Liên minh Châu Âu (ICS2) (10/06/2024 17:44)

Công văn số: 1359/CAT-TM ngày 06/06/2024 của Bộ Công an về việc phối hợp đăng tải thông tin tuyển dụng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (10/06/2024 12:21)

Công văn số: 1331 / UBND-VP ngày 7 tháng 6 năm 2024 của UBND thành phố Hà Giang về việc tham mưu xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định; hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững năm 2025, giai đoạn 2025-2027 (09/06/2024 15:23)

Thông báo số: 105 /TB-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2024 của UBNHD thành phố về lịch tiếp công dân tháng 6/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang (03/06/2024 15:55)

TB số 274 ngày 30/5/2024 của Thành ủy Hà giang Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký (31/05/2024 08:52)

Thể lệ số 03 ngày 27/5/2024 của Hội văn học nghệ thuậtTổ chức cuộc thi Ký, Thơ, Âm nhạc (Ca khúc) chủ đề “Thành phố Hà Giang - điểm hẹn du lịch nơi cực Bắc”, chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Hà Giang (02/10/2025) và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2025-2030 (29/05/2024 14:41)

BC số 226 ngày 23/5/2024 của Văn phòng HĐND-UBND Tình hình giải quyết TTHC; kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tháng 5 (Từ ngày 15/4-14/5/2024) (27/05/2024 15:17)

Quyết định số: 1311 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2024 của UBND thành phố về việc thu hồi Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND thành phố Hà Giang về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Phí Thị Thanh Lịch, tại tổ 15 phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang và huỷ bỏ 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 088516, số vào sổ cấp GCN: CH00894, thửa đất số 28, tờ bản đồ địa chính số 8, phường Trần Phú, diện tích 105,6m2, đất ở tại đô thị (ODT), cấp ngày 01/6/2020 cho bà Phí Thị Thanh Lịch tại tổ 15, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang (22/05/2024 02:25)

xem tiếp