Thứ bảy, Ngày 13 Tháng 7 Năm 2024

Thông báo

Gửi Email In trang Lưu
Công văn số: 1407/UBND-CA ngày 17 tháng 6 năm 2024 của UBND thành phố Hà Giang về việc triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP của Chính phủ

17/06/2024 14:19

Tin khác

Nghị quyết số: 88/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2024 của HĐND thành phố Hà Giang về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2024 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc thành phố quản lý (17/06/2024 14:16)

Công văn Số: 1382 /UBND-CA ngày 13 tháng 6 năm 2024 của UBND thành phố Hà Giang đăng tải thông tin tuyển dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở (13/06/2024 14:30)

Công văn Số: 1378/UBND-QLĐT ngày 13 tháng 6 năm 2024 của UBND thành phó Hà Giang về việc triển khai thực hiện Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của UBND tỉnh Hà Giang (13/06/2024 14:07)

Công văn số 61-HD/BTGTU ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Ban tuyên giáo về hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng (13/06/2024 10:40)

Công văn số: 1369 /UBND - KT của UBND thành phố Hà Giang ngày 12 tháng 6 năm 2024 về việc thông tin dự thảo các quy định về SPS của các nước thành viên tổ chức Thương mại Thế giới và thông tin về Hệ thống kiểm soát nhập khẩu của Liên minh Châu Âu (ICS2) (13/06/2024 08:21)

Kết luận thanh tra số: 24 /KL – TTr TP. ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thanh tra thành phố Hà Giang về việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, tài sản đối với UBND phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang (Niên độ thanh tra từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/7/2023) (11/06/2024 09:27)

Kết luận Thanh tra số: 25//KL-TTr ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thanh tra thành phố về công tác quản lý trật tự xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn xã Phương Thiện (11/06/2024 09:21)

Thông báo số: 113/TB-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2024 của UBND thành phố Hà Giang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây mới trường Mầm non Hoa Đào, thành phố Hà Giang (11/06/2024 09:04)

Công văn số: 765/SCT-QLTM ngày 7 tháng 6 năm 2024 của sở Công thương về việc các nước thành viên WTO thông báo dự thảo quy định về SPS từ ngày 21/3/2024 - 20/4/2024 và thông tin về Hệ thống kiểm soát nhập khẩu của Liên minh Châu Âu (ICS2) (10/06/2024 17:44)

Công văn số: 1359/CAT-TM ngày 06/06/2024 của Bộ Công an về việc phối hợp đăng tải thông tin tuyển dụng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (10/06/2024 12:21)

xem tiếp