Thứ bảy, Ngày 13 Tháng 7 Năm 2024

Chính trị - Xây dựng đảng

Gửi Email In trang Lưu
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với BTV Thành ủy Hà Giang

18/06/2024 14:43

Sáng 18/6, Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy chủ trì có buổi làm việc với BTV Thành ủy Hà Giang, để kiểm tra kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Minh Tiến, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vương Ngọc Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía thành phố Hà Giang dự buổi làm việc có: Đồng chí Chúng Thị Chiên, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Danh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong BTV Thành ủy; lãnh đạo các phòng chức năng của thành phố.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy phát biểu Kết luận

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, BCH, BTV, Thường trực Thành ủy đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời cụ thể hóa các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, ban hành các nghị quyết, chỉ trị, chương trình để lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Kết quả, trong 22 chỉ tiêu chủ yếu, có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 11 chỉ tiêu đạt trên 20%; còn 9 chỉ tiêu đánh giá cuối năm. Đối với 30 chỉ tiêu cụ thể, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 13 chỉ tiêu đạt trên 20%; còn 13 chỉ tiêu đánh giá cuối năm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng; tình hình KT-XH của thành phố tiếp tục phát triển ổn định; thu ngân sách nhà nước đảm bảo kế hoạch đề ra; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được thực hiện quyết liệt; hoạt động dịch vụ, du lịch có nhiều khởi sắc; an ninh chính trị, TTATXH được đảm bảo giữ vững.

Bí thư Thành ủy phát biểu

Bí thư Thành ủy Chúng Thị Chiên phát biểu

Thảo luận tại buổi làm việc, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, cụ thể góp ý với BTV Thành ủy Hà Giang về những mặt làm được, những tồn tại, hạn chế và gợi mở một số nhiệm vụ để BTV Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trọng tâm là công tác thu ngân sách; quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao chất lượng giáo dục; phương pháp thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong đồng bào các dân tộc, đồng thời xây dựng nếp sống văn minh đô thị; nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, dịch vụ. Đồng thời đề xuất BTV Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, trong đó chuẩn bị tốt các nội dung cho đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới đại

hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 – 2030, đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng…vv.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị BTV Thành ủy Hà Giang tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy để triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; nội dung nào làm tốt thì phát huy, nội dung nào còn tồn tại, hạn chế thì khắc phục. Về nhiệm vụ những tháng cuối năm và thời gian tiếp theo, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Thành ủy Hà Giang thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Chỉ đạo chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 – 2030, cần xác định đây là đợt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đạt những nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Trong chỉ đạo đại hội cần nâng cao chất lượng Văn kiện đại hội các cấp và cụ thể hóa Văn kiện của Đảng bộ tỉnh tỉnh phù hợp với thực tiễn điều kiện của thành phố; xây dựng báo cáo chính trị cần đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm để rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm để có giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao; chuẩn bị tốt công tác nhân sự, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, có sự kế thừa, đổi mới, phát triển liên tục và đề cao coi trọng chất lượng cán bộ; cấp ủy khóa mới phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín; thực sự là trung tâm đoàn kết trong sạch vững mạnh, thống nhất về ý chí và hành động.

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thường trực, BTV Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt có kết quả các kết luận của Thường trực, BTV Tỉnh ủy trong các buổi làm việc với BTV Thành ủy và khắc phục các kết luận thanh tra của tỉnh. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh và Tám lời căn dặn của Bác khi Người lên thăm Hà Giang.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; thực hiện nghiêm quy định gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục học tập, quán triệt các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của Thường trực, BTV, cấp ủy các xã, phường; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tiếp tục làm tốt công tác công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luậ trong Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy phát biểu

Về phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Thành ủy: Tiếp tục phát triển thương mại dịch vụ, hoạt động du lịch; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, quyết tâm thực hiện “vành đai thực phẩm”, cải tạo vườn tạp. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, trật tự đô thị, đẩy mạnh xã hội hóa chỉnh trang đô thị theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn; tăng cường công tác xây dựng nông thôn mới, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai và thực hiện nghiêm quy hoạch sử dụng đất, công tác đền bù, GPMB, tái định cư các dự án trên địa bàn Tập trung lãnh đạo giải ngân vốn đầu tư công; cần có đổi mới công tác thu ngân sách, chú trọng ứng dụng chuyển đối số; đồng thời tiết kiệm chi dành cho đầu tư phát triển. Tăng cường cải cách hành chính, khắc phục tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm không dám làm. Có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo; khắc phục dứt điểm những tiêu cực trong học đường. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiên trì, thường xuyên, liên tục thực hiện Nghị quyết 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập nquán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn thành phố./.

Bàng Cường

Tin khác

Đoàn kiểm tra Văn hoá công vụ của tỉnh làm việc tại thành phố Hà Giang (15/06/2024 09:41)

Hội nghị đôn đốc thực hiện Quy định 99 và thực hiện các cuộc thi của Trung ương, tỉnh phát động (14/06/2024 15:53)

Thành phố Hà Giang Khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt III (12/06/2024 09:39)

Thành phố Hà Giang Tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín năm 2024 (12/06/2024 09:20)

Thường trực Thành uỷ Hà Giang làm việc với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố (12/06/2024 02:40)

Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang kịp thời chỉ đạo công tác khắc phục ngập úng (10/06/2024 11:40)

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với nhân dân xã Ngọc Đường (09/06/2024 23:17)

Đảng bộ phường Nguyễn Trãi quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng (08/06/2024 07:53)

Bí thư Thành ủy Chúng Thị Chiên chủ trì buổi tiếp công dân (05/06/2024 18:23)

Bí thư Thành ủy Hà Giang kiểm tra các dự án trên địa bàn (04/06/2024 20:17)

xem tiếp