Thứ bảy, Ngày 13 Tháng 7 Năm 2024

Chính trị - Xây dựng đảng

Gửi Email In trang Lưu
Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 34, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

26/06/2024 10:22

Sáng ngày 26/6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Giang đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 34, khóa VXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; công tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Chúng Thị Chiên, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị. Đồng chí Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Nguyễn Danh Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố điều hành Hội nghị.

Đồng chí Chúng Thị Chiên - ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy kết luận tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời cụ thể hóa các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, ban hành các Nghị quyết, chỉ thị, chương trình để lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội: Đối với 22 chỉ tiêu chủ yếu có 02 chỉ tiêu vượt Kế hoạch; 11 chỉ tiêu đạt trên 20%; còn 9 chỉ tiêu thực hiện đánh giá cuối năm. Đối với 30 chỉ tiêu cụ thể có 04 chỉ tiêu vượt Kế hoạch; 13 chỉ tiêu đạt trên 20%; còn 13 chỉ tiêu thực hiện đánh giá cuối năm. Cụ thể, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của thành phố đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Lễ trao, tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên từ 40 năm tuổi đảng trở lên; hội nghị sơ kết phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ cơ sở bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” và phát động phong trào thi đua năm 2024; tổ chức thành công cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang và phường Nguyễn Trãi năm 2024, đạt loại xuất sắc, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố và các xã, phường, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố lần thứ IV năm 2024, Đại hội thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2019 - 2024, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Hà Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Trong 6 tháng đầu năm Đảng bộ thành phố đã: kết nạp 47 đảng viên mới; kiểm tra 01 cuộc đối với 01 tổ chức đảng và 03 cấp ủy viên; giám sát 02 cuộc đối với 02 tổ chức đảng và 04 cấp ủy viên. Về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hôi, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu đạt 3.686 tỷ đồng, đạt 53,42% kế hoạch năm; Hoạt động du lịch tăng mạnh, khách tham quan du lịch trên địa bàn thành phố đạt 1.229.778 lượt khách; khách lưu trú trên địa bàn đạt 57.919 lượt khách, doanh thu ước đạt 40,1 tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 758,2 tỷ đồng; Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 226,9 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 147 đồng, trong đó: thuế và phí không bao gồm số thu tiền sử dụng đất đạt trên 102 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch tỉnh giao; Chất lượng giáo dục của thành phố tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ngày càng được nâng cao, luôn đứng trong tốp đầu toàn tỉnh. Chỉ đạo ngành tuyên truyền và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn và dịp Tết Nguyên đán 2024 tạo khí thế vui tươi, lành mạnh, phấn khởi cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số từ thành phố đến cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị; cải cách thủ tục hành chính…vv.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024, Bí thư Thành ủy, Chúng Thị Chiên đề nghị các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2024; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với công tác kiểm tra trong quá trình thực hiện; tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025- 2030 và kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng và hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc; tăng cường nắm tình hình, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, thực hiện tốt công tác tự kiểm tra; Quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác Đại hội; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng; kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng ‘Chi bộ cơ sở bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; kiểm tra việc triển khai, sử dụng sổ tay đảng viên điện tử; tập trung thực hiện công tác tạo nguồn phát triển đảng viên và kết nạp đảng viên mới. Tăng cường kiểm tra công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác quản lý đảng viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên; tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch. Triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích. Triển khai có hiệu quả chương trình vành đai thực phẩm, cải tạo vườn tạp gắn với phong trào nhà sạch, vườn đủ rau ăn. Tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại 3 xã; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri, giải quyết đơn thư. Tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng vũ trang. Thực hiện tốt công tác luyện tập, diễn tập đảm bảo chất lượng; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, an ninh nông thôn trên địa bàn./.

Bàng Cường

Tin khác

TỈNH TÁO ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI NHỮNG THÔNG TIN XUYÊN TẠC, BỊA ĐẶT VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP (25/06/2024 10:30)

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tiếp xúc cử tri phường Ngọc Hà (20/06/2024 15:51)

Nhận diện âm mưu lợi dụng “Thích Minh Tuệ” để chống phá Việt Nam. (20/06/2024 07:59)

CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNGLẦN THỨ TƯ NĂM 2024 (19/06/2024 16:11)

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với BTV Thành ủy Hà Giang (18/06/2024 14:43)

Đoàn kiểm tra Văn hoá công vụ của tỉnh làm việc tại thành phố Hà Giang (15/06/2024 09:41)

Hội nghị đôn đốc thực hiện Quy định 99 và thực hiện các cuộc thi của Trung ương, tỉnh phát động (14/06/2024 15:53)

Thành phố Hà Giang Khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt III (12/06/2024 09:39)

Thành phố Hà Giang Tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín năm 2024 (12/06/2024 09:20)

Thường trực Thành uỷ Hà Giang làm việc với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố (12/06/2024 02:40)

xem tiếp