Thứ bảy, Ngày 13 Tháng 7 Năm 2024

Chính trị - Xây dựng đảng

Gửi Email In trang Lưu
TỈNH TÁO ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI NHỮNG THÔNG TIN XUYÊN TẠC, BỊA ĐẶT VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

25/06/2024 10:30

Chỉ còn gần 1 năm nữa, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ diễn ra. Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Giang

Tuy nhiên, đây cũng là dịp rất nhiều thành phần cực đoan, cơ hội, lợi dụng để chống phá Đảng, xuyên tạc, bịa đặt về nguyên tắc tổ chức cán bộ, công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Đòi hỏi mỗi cán bộ, Đảng viên và người dân phải thực sự tỉnh táo, thực sự nhạy bén, tránh mắc vào bẫy của các thế lực này, tránh để không bị thao túng tâm lý, nghi ngờ về nguyên tắc tổ chức cán bộ và công tác nhận sự của Đảng ta.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, Người coi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước. Theo điều 9 chương II của Điều lệ Đảng đã nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ.  Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là: Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách..

Vậy nhưng, mỗi khi chuẩn bị đến kỳ Đại hội Đảng các cấp, trên các nền tảng mạng xã hội lại xuất hiện những tài khoản ảo, nick ảo, tung tin về nhân sự sắp tới của cấp ủy Đảng các cấp, đặc biệt tập trung vào chức danh cao nhất của mỗi tổ chức Đảng. Bọn chúng còn nêu rõ tên, chức danh của từng vị trí, và luận điệu xuyên tạc rằng mọi công tác nhân sự đều đã được chỉ định, sắp đặt, không có tính dân chủ. Nguy hiểm hơn, khi những thông tin này lan truyền, lập tức được một bộ phận nhân dân chia sẻ rất nhanh, phát tán rộng trên không gian mạng, hoặc có đôi khi là chia sẻ qua hình thức truyền miệng, len lỏi đến từng gia đình, ngõ phố, khiến cho một bộ phận quần chúng nhân dân mất niềm tin vào Đảng, vào công tác nhân sự của mỗi kỳ Đại hội.

Mỗi khi chuẩn bị hết một nhiệm kỳ, Điều 11 trong chương II của điều lệ Đảng đã quy định rõ:

1. Cấp uỷ triệu tập đại hội khi hết nhiệm kỳ, thông báo trước cho cấp dưới về thời gian và nội dung đại hội.

2. Cấp uỷ triệu tập đại hội quyết định số lượng đại biểu và phân bổ cho các đảng bộ trực thuộc căn cứ vào số lượng đảng viên, số lượng đảng bộ trực thuộc, vị trí quan trọng của từng đảng bộ, theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Đại biểu dự đại hội gồm các uỷ viên ban chấp hành cấp triệu tập đại hội và đại biểu do đại hội cấp dưới bầu.

4. Việc chỉ định đại biểu chỉ thực hiện đối với tổ chức đảng hoạt động trong điều kiện đặc biệt không thể mở đại hội để bầu cử được, theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

5. Đại biểu dự đại hội phải được đại hội thẩm tra tư cách và biểu quyết công nhận. Cấp uỷ triệu tập đại hội không được bác bỏ tư cách đại biểu do đại hội cấp dưới bầu, trừ trường hợp đại biểu đang bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ, bị khởi tố, truy tố, tạm giam...

Như vậy, nếu không bị hạn chế về ngôn ngữ hay chữ viết, thì một người bình thường khi đọc điều lệ Đảng cũng có thể hiểu rõ, quy trình chặt chẽ trước khi tổ chức Đại hội đại biểu của mỗi tổ chức cơ sở Đảng. Và chắc chắn rằng, việc sắp đặt hay biết trước nhân sự nào sẽ được bầu trúng vào chức danh cao nhất trong mỗi kỳ Đại hội là hoàn toàn không thể có. Hơn nữa, một Đại hội chỉ hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập tham dự và có ít nhất 2/3 số tổ chức đảng trực thuộc có đại biểu tham dự. Sau đó, Đại hội bầu đoàn chủ tịch để điều hành công việc của đại hội. Mọi hoạt động trong Đại hội đều diễn ra dân chủ, công khai, với Đại hội các cấp cao đều được truyền hình trực tiếp, tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân được theo dõi. Vậy thì, nếu có sắp đặt trước, không thể một tổ chức Đảng nào có thể yêu cầu được 2/3 số đại biểu phải diễn theo một kịch bản có trước được. Những luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự và bầu cử trong mỗi kỳ Đại hội chỉ nhằm mục đích  bác bỏ tính dân chủ trong Đảng. Làm mất tinh thần đoàn kết, gây chia rẽ nội bộ trong Đảng ta. Và tất cả đều là những thông tin vô căn cứ. Nếu những dự đoán nhân sự của các thành phần cơ hội là đúng, thì ngay lập tức chúng sẽ tung hô, tiếp tục được dịp lan truyền rằng công tác nhân sự đã bị rò rỉ thông tin, đã được sắp đặt, việc bầu cử trong Đại hội chỉ là diễn. Nhưng nếu dự đoán nhân sự của bọn chúng là sai, hoặc không đúng thông tin chúng đã tung ra trước mỗi kỳ Đại hội, thì ngay lập tức, lại một bài mới được soạn ra, bóp méo sự thật về công tác bầu cử của Đại hội. Hoặc chúng sẽ lại tiếp tục xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, phẩm chất của những người trúng cử các chức danh cao nhất trong Đảng.

Trước khi trở thành một Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi cá nhân đều được học tập Điều lệ Đảng, trong đó chỉ rõ: Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi biểu quyết, mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình. Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng. Cấp ủy có thẩm quyền nghiên cứu xem xét ý kiến đó; không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số. Vậy nếu như, chỉ cần có một Đảng viên ý kiến không nhất trí với nhân sự tại mỗi kỳ Đại hội, không nhất trí trước khi biểu quyết thì đều được Đại hội cấp cao hơn xem xét. Nhưng thực tế cho thấy, đặc biệt là các kỳ Đại hội đại biểu của Đảng bộ thành phố Hà Giang, công tác nhân sự luôn được thực hiện rất đúng quy trình, chặt chẽ, kết quả bầu cử  tại các kỳ Đại hội luôn được sự đồng thuận, nhất trí cao của các Đảng viên. Từ đó, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Cán bộ, Đảng viên và nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào người đứng đầu Đảng bộ, chưa có một kỳ Đại hội nào phát sinh đơn thư hoặc khiếu nại liên quan đến công tác nhân sự hoặc bầu cử của tổ chức Đảng.

Mặc dù bên ngoài, các thế lực vẫn liên tục dùng mọi cách chống phá, xuyên tạc, bôi nhọ danh dự,phẩm chất, chống phá Đảng ta bằng nhiều hình thức. Nhưng sự thật thì vẫn sẽ là sự thật, mỗi người dân và mỗi cán bộ, Đảng viên cần phải tỉnh táo khi tiếp cận các nguồn thông tin không chính thống lan truyền trên không gian mạng. Không ít người cho rằng, mạng xã hội là môi trường “ảo” nên cứ thoải mái phát ngôn, tự do thông tin. Trong khi những hành động, lời lẽ thiếu suy nghĩ, hay chỉ là việc chia sẻ, bình luận những thông tin sai lệch cũng đã tiếp tay cho các thế lực thù địch, chống đối suy diễn, lợi dụng gây ảnh hưởng xấu trong dư luận nhân dân.

Xét về góc độ pháp lý, rõ ràng việc sử dụng các phương tiện truyền thông để đăng phát những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ nhằm xâm hại lợi ích của tổ chức, cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật. Nhìn từ góc độ đạo đức, những biểu hiện xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu, hạ thấp uy tín tổ chức Đảng, công tác cán bộ nhân sự của Đảng thông qua mạng xã hội chỉ là việc làm mờ ám, vụng trộm, lén lút với động cơ, mục đích đen tối, không nhân văn giữa con người với con người. Thông tin bịa đặt, xuyên tạc không chỉ phá hoại công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, mà nguy hiểm hơn, còn phá hoại niềm tin của nhân dân với Đại hội và với Đảng. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa, xử lý nghiêm minh hơn nữa những hành vi chống phá, xuyên tạc về Đại hội Đảng các cấp, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tỉnh táo, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng mỗi khi định chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến Đại hội Đảng, đừng để mình trở thành “con rối”, bị lợi dụng để tiếp tay cho kẻ xấu và các thế lực thù địch./.

 

 

Huyền Trang

Tin khác

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tiếp xúc cử tri phường Ngọc Hà (20/06/2024 15:51)

Nhận diện âm mưu lợi dụng “Thích Minh Tuệ” để chống phá Việt Nam. (20/06/2024 07:59)

CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNGLẦN THỨ TƯ NĂM 2024 (19/06/2024 16:11)

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với BTV Thành ủy Hà Giang (18/06/2024 14:43)

Đoàn kiểm tra Văn hoá công vụ của tỉnh làm việc tại thành phố Hà Giang (15/06/2024 09:41)

Hội nghị đôn đốc thực hiện Quy định 99 và thực hiện các cuộc thi của Trung ương, tỉnh phát động (14/06/2024 15:53)

Thành phố Hà Giang Khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt III (12/06/2024 09:39)

Thành phố Hà Giang Tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín năm 2024 (12/06/2024 09:20)

Thường trực Thành uỷ Hà Giang làm việc với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố (12/06/2024 02:40)

Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang kịp thời chỉ đạo công tác khắc phục ngập úng (10/06/2024 11:40)

xem tiếp