Thứ bảy, Ngày 13 Tháng 7 Năm 2024

Thông báo

Gửi Email In trang Lưu
Quyết định số: 1536/QĐ-UBND ngày 3 tháng 7 năm 2024 của UBND thành phố Hà Giang về việc giao đất ở tại đô thị cho bà Nguyễn Thị Thu Hương tại tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang

03/07/2024 15:02

Tin khác

Quyết định Số: 1538/QĐ-UBND ngày 3 tháng 7 năm 2024 của UBND thành phố Hà Giang về việc điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 1139/QĐ- UBND ngày 19/5/2023 của UBND thành phố Hà Giang về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường vành đai phía Nam thuộc dự án: “Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)” – Tiểu dự án tại Hà Giang tại phường Minh Khai, thành phố Hà Giang (lần 2) (03/07/2024 14:50)

KH số 263 ngày 2/7/2024 của UBND thành phố Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với nhân dân về công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng và trồng thay thế cây xanh đường phố. (03/07/2024 08:33)

Thông báo số: 124/TB-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2024 của UBND thành phố Hà Giang lịch tiếp công dân tháng 7/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang (01/07/2024 15:01)

Thể lệ số 03 ngày 27/5/2024 của Hội Văn học nghệ thuật về việc Tổ chức cuộc thi Ký, Thơ, Âm nhạc (Ca khúc) chủ đề “Thành phố Hà Giang – điểm hẹn du lịch nơi cực Bắc”, chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập Thành phố Hà Giang (02/10/2010-02/10/2025) và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2025-2030 (27/06/2024 14:27)

Công văn số: 173/CV-VHTT ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Phòng Văn hóa và Thông tin về việc Triển khai công tác tuyên truyền về nội dung Thể lệ, Kế hoạch các cuộc thi, sáng tác Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN 2024 (20/06/2024 08:49)

Công văn số: 1407/UBND-CA ngày 17 tháng 6 năm 2024 của UBND thành phố Hà Giang về việc triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP của Chính phủ (20/06/2024 08:38)

Công văn số: 1407/UBND-CA ngày 17 tháng 6 năm 2024 của UBND thành phố Hà Giang về việc triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP của Chính phủ (17/06/2024 14:19)

Nghị quyết số: 88/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2024 của HĐND thành phố Hà Giang về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2024 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc thành phố quản lý (17/06/2024 14:16)

Công văn Số: 1382 /UBND-CA ngày 13 tháng 6 năm 2024 của UBND thành phố Hà Giang đăng tải thông tin tuyển dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở (13/06/2024 14:30)

Công văn Số: 1378/UBND-QLĐT ngày 13 tháng 6 năm 2024 của UBND thành phó Hà Giang về việc triển khai thực hiện Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của UBND tỉnh Hà Giang (13/06/2024 14:07)

xem tiếp