Thứ bảy, Ngày 19 Tháng 9 Năm 2020

Văn bản của Thành phố

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo các vị trí đổ đất tạo mặt bằng, đổ vật liệu xây dựng thải trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

27/05/2016 17:49

Thông báo các vị trí đổ đất tạo mặt bằng, đổ vật liệu xây dựng thải trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

 

Đài TT TH Thành phố

Tin khác

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Hà Giang (07/05/2016 17:48)

CT số 349 UBND Thành phố (05/05/2016 17:47)

Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (04/05/2016 17:45)

Kế hoạch định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (04/05/2016 17:44)

Thông báo tạm dừng hoạt động của các phương tiện vận tải chuyên chở vật liệu xây dựng ( đất, đá, cát, sỏi...) lưu thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố. (27/04/2016 17:44)

CT số 1066 phát động phong trào thi đua "Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh HG" giai đoạn 2016 - 2020 (26/04/2016 17:43)

QĐ về việc công bố Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHG khóa XXII nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đơn vị bầu cử (26/04/2016 17:42)

QĐ Bổ sung thành viên ban bầu cử đại biểu HĐND TPHG khóa XXII nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 01 phường Trần Phú (26/04/2016 17:42)

QĐ số 802 Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn TPHG (29/03/2016 17:41)

CV số 472/BTC-LHĐC về việc điều chỉnh kịch bản và thời gian tổ chức Lễ hội Đền, Chùa TPHG năm 2016 (11/03/2016 17:40)

xem tiếp