Văn phòng Nông thôn mới Trung ương khảo sát tại thành phố Hà Giang

11/01/2020 18:34

Để chuẩn bị các bước, hồ sơ để công nhận thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới, chiều ngày 9/1, Văn phòng Nông thôn mới Trung ương do đồng chí Trần Văn Môn, Phó Chánh văn phòng Nông thôn mới Trung ương đã có buổi khảo sát thực tế tại thành phố Hà Giang.

       Theo đó, Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại 3 xã của thành phố là Phương Độ, Phương Thiện và xã Ngọc Đường đối với việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ, thành phố Hà Giang đã có 3/3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Phương Độ, Phương Thiện được công nhận năm 2014 và xã Ngọc Đường được công nhận năm 2015. Đến nay, thực hiện xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao, 3 xã của thành phố đã đạt 17/19 tiêu chí.

       Phát biểu tại buổi khảo sát, lãnh đạo Văn phòng Nông thôn mới Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của 3 xã thành phố. Lãnh đạo Văn phòng Nông thôn mới Trung ương cho rằng với tỉnh biên giới, là địa phương đầu tiên đi đầu trong hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nên thành phố Hà Giang cần phải thực hiện tốt, đầy đủ các bước để các địa phương khác đến học tập. Để hoàn thành hồ sơ, các bước cần thiết công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo Văn phòng Nông thôn mới Trung ương đề nghị thành phố cần bổ sung hồ sơ một cách đầy đủ, nội dung cần có số liệu rõ ràng, có thống nhất, có hình ảnh minh họa, trình bày ngắn gọn, súc tích và cụ thể nhất. Cùng với đó, cần tiếp tục vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường nhất là hệ thống thu gom rác thải nông thôn, rác thải y tế và nước thải của các hộ chăn nuôi…//

Bàng Cường - Trung tâm VHTT&DL TP