Thành phố Hà Giang tổng kết 5 năm triển khai chuyên đề “Xây dựng Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

13/01/2020 08:48

Sáng ngày 10/1, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Giang tổ chức tổng kết 5 năm triển khai chuyên đề “Xây dựng Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, giai đoạn 2016-2020. Dự có đồng chí Tống Thị Đào, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cùng các giáo viên cốt cán của các trường Mầm non trên địa bàn thành phố.

       Mô hình điểm chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020 được thành phố Hà Giang thực hiện từ năm học 2016- 2017 tại tất cả 15 trường mầm non trên địa bàn. Đây là chuyên đề được chỉ đạo theo quan điểm tạo môi trường giáo dục mang tính “mở”, tạo cơ hội học tập vui chơi bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của bản thân trẻ, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương; giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia các hoạt động; giúp cho cán bộ quản lý và giáo viên chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc xây dựng môi trường giáo dục nhà trường, nhóm, lớp và thu hút được sự chung tay của phụ huynh, cộng đồng trong giáo dục trẻ mầm non.

      Theo đó, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, bước đầu đã chuyển mục tiêu và phương pháp giáo dục lấy giáo viên làm trung tâm đến lấy trẻ làm trung tâm. Cha mẹ trẻ và cộng đồng đã quan tâm, hưởng ứng tham gia tích cực vào các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ như: tham gia hỗ trợ các hoạt động giáo dục; lao động cải tạo môi trường giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non; hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hội thi, cuộc thi cho trẻ; hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi.

       Trong 5 năm thực hiện chuyên đề 15/15 trường mầm non trên địa bàn đã xây dựng được môi trường vật chất trong và ngoài lớp học đẹp, phù hợp với chuyên đề, đáp ứng nhu cầu hứng thú chơi của trẻ; các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ đều hướng theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức được nhiều hoạt động có sự tham gia của cha mẹ trẻ. Tổ chức được 3 Hội nghị chuyên đề cấp thành phố; 45 hội thảo chuyên đề cấp trường, 53 lớp tập huấn cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên tham gia; Các trường đã tổ chức được trên 300 tiết mẫu, 45 Hội nghị chuyên đề, Tổ chức thành công Hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non". Từ đó, kích thích sự sáng tạo của cô và trò tạo ra những đồ chơi bằng các nguyên vật liệu phế liệu; các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt./.

Thu Hiền - Trung tâm VHTTDL thành phố