Tổ chức bộ máy
 • BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY
  BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY
 • ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY
  ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY
 • Cơ cấu tổ chức Đảng ủy - HĐND – UBND xã Phương Độ
  Cơ cấu tổ chức Đảng ủy - HĐND – UBND xã Phương Độ
 • Cơ cấu tổ chức Đảng ủy - HĐND - UBND phường Trần Phú
  Cơ cấu tổ chức Đảng ủy - HĐND - UBND phường Trần Phú
 • Cơ cấu tổ chức Đảng ủy - HĐND – UBND xã Ngọc Đường
  Cơ cấu tổ chức Đảng ủy - HĐND – UBND xã Ngọc Đường
 • Cơ cấu tổ chức Đảng ủy - HĐND – UBND phường Ngọc Hà
  Cơ cấu tổ chức Đảng ủy - HĐND – UBND phường Ngọc Hà
 • Thông tin về HĐND Thành phố Hà Giang
  Thông tin về HĐND Thành phố Hà Giang
 • Thông tin chung về UBND Thành phố Hà Giang
  Thông tin chung về UBND Thành phố Hà Giang
 • Cơ cấu tổ chức Đảng ủy - HĐND - UBND Phường Quang Trung
  Cơ cấu tổ chức Đảng ủy - HĐND - UBND Phường Quang Trung
 • Cơ cấu tổ chức Đảng ủy - HĐND – UBND xã Phương Thiện
  Cơ cấu tổ chức Đảng ủy - HĐND – UBND xã Phương Thiện
 • Cơ cấu tổ chức Đảng ủy - HĐND - UBND phường Minh Khai
  Cơ cấu tổ chức Đảng ủy - HĐND - UBND phường Minh Khai
 • Cơ cấu tổ chức Đảng ủy - HĐND - UBND phường Nguyễn Trãi
  Cơ cấu tổ chức Đảng ủy - HĐND - UBND phường Nguyễn Trãi
 • Thông tin chung về Thành ủy
  Thông tin chung về Thành ủy
 • Thông tin chung về UB MTTQ Thành phố Hà Giang
  Thông tin chung về UB MTTQ Thành phố Hà Giang
 • HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ
  HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ
 • THÀNH ĐOÀN HÀ GIANG
  THÀNH ĐOÀN HÀ GIANG
 • PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ
  PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ
 • VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ
  VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ
 • PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
  PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
 • PHÒNG KINH TẾ
  PHÒNG KINH TẾ
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 49 results.