Các tổ chức Chính trị - Xã hội
 • HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ
  HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ
 • THÀNH ĐOÀN HÀ GIANG
  THÀNH ĐOÀN HÀ GIANG
 • Hội Đông y thành phố
  Hội Đông y thành phố
 • Hội nạn nhân chất độc da cam/Đioxin
  Hội nạn nhân chất độc da cam/Đioxin
 • HỘI NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ
  HỘI NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ
 • Hội chữ thập đỏ thành phố
  Hội chữ thập đỏ thành phố
 • HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ
  HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ
 • Hội khuyễn học thành phố
  Hội khuyễn học thành phố
 • HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ
  HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ
 • LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ
  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ