Thông tin tuyên truyền
 • Thành phố Hà Giang triển khai Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền pháp luật 2021
  Thành phố Hà Giang triển khai Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền pháp luật 2021
 • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19
  Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19
 • "Loa phường" trong cuộc chiến chống Covid-19
 • Bài hát Ghen cô Vy được báo Mỹ khen hay và tuyên truyền chống Covid-19 hiệu quả
  Bài hát Ghen cô Vy được báo Mỹ khen hay và tuyên truyền chống Covid-19 hiệu quả
 • Hướng dẫn khai báo y tế điện tử trên phần mềm
  Hướng dẫn khai báo y tế điện tử trên phần mềm
 • Kêu gọi chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
  Kêu gọi chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
 • Thành phố tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
  Thành phố tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19