Thứ bảy, Ngày 19 Tháng 9 Năm 2020

Lao động và việc làm

danh sách lao động có nhu cầu tìm việc làm tháng 11/2019

(28/11/2019 13:55)

danh sách lao động có nhu cầu tìm việc làm tháng 11/2019

danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tuyển dụng lao động tháng 11/2019

(28/11/2019 13:51)

danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tuyển dụng lao động tháng 11/2019

Danh sách các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ chức, Cá nhân có nhu cầu tuyển lao động tháng 7/2018

(08/08/2018 08:59)

Danh sách các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ chức, Cá nhân có nhu cầu tuyển lao động tháng 7/2018

Danh sách Lao động có nhu cầu tìm việc làm tháng 7/2018

(01/08/2018 07:59)

Danh sách Lao động có nhu cầu tìm việc làm tháng 7/2018

<< >>