Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

Du lịch cộng đồng - Homestay

Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện

(18/10/2017 13:06)

Sơ đồ Danh sách các cơ sở lưu trú Homestay tại thôn Lâm Đồng

Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tiến Thắng, xã Phương Thiện

(18/10/2017 12:56)

Homestay thôn Tiến Thắng, xã Phương Thiện điểm đến trải nghiệm hấp dẫn:

Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Hạ Thành, xã Phương Độ

(18/10/2017 12:50)

Một số hình ảnh về hoạt động du lịch cộng đồng tại thôn Hạ Thành

Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tha, xã Phương Độ

(18/10/2017 12:42)

Một số hình ảnh về hoạt động du lịch cộng đồng tại thôn Tha, xã Phương Độ

Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường

(18/10/2017 12:37)

Sưo đồ du lịch và Danh sách các cơ sở lưu trú Homestay tại thôn Bản Tùy

<< >>