Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

Xây dựng Đảng

Đảng viên gương mẫu – Chi bộ vững mạnh – Đảng trường tồn

(11/10/2022 17:06)

Để Đảng vững mạnh từ gốc thì xây dựng con người phải đi liền với xây dựng tổ chức. Tổ chức gốc dễ của Đảng là Chi bộ, Chi bộ chính là sợi dây truyền để liên hệ giữa Đảng và quần chúng. Các Chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh. Nếu như chúng ta xây dựng Đảng tốt cả về tổ chức, tốt cả mặt con người, tức là xây dựng Chi bộ vững mạnh, đảng viên gương mẫu thì Đảng ta sẽ vững mạnh, Đảng ta sẽ có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và sẽ hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì dù là gian khó nhất.

Công tác dân vận của Đảng đối với hệ thống chính trị ở cơ sở

(11/10/2022 09:59)

Kế thừa và vận dụng tư tưởng “dân làm gốc”, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước, Đảng và Bác Hồ luôn xác định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, nhân dân vừa là chủ thể vừa là mục tiêu, động lực của cách mạng. Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước trong tình hình mới, công tác dân vận tiếp tục được Đảng, Nhà nước coi trọng. Thời gian qua, các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Hà Giang đã được quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng về dân vận và công tác dân vận; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đảng bộ thành phố Hà Giang quan tâm thực hiện công tác dân vận

(05/10/2022 07:50)

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng hơn 90 năm qua dân vận và công tác dân vận luôn được Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tạo lên sức mạnh nội sinh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển địa phương trong tình hình mới, công tác dân vận được thành phố Hà Giang quan tâm thực hiện.

Thành ủy sơ kết hoạt động tổ công tác cấp ủy theo dõi, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng

(26/08/2022 14:22)

Chiều ngày 25/8, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bùi Huy Hoàng, Tổ công tác cấp ủy theo dõi, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng theo Quyết định 650 của BTV Thành ủy Hà Giang đã có buổi họp để đánh giá công tác hoạt động trong 6 tháng qua và đề ra phương hướng trong thời gian tới.

Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND thành phố sinh hoạt chi bộ mẫu

(22/08/2022 09:40)

Chiều ngày 3/6, Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND thành phố tổ chức sinh hoạt mẫu định kỳ. Đây là Chi bộ được thành uỷ Hà Giang lựa chọn tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm. Dự có đồng chí Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư thường trực thành uỷ cùng dự có các đồng chí trong tổ công tác của Ban thường vụ thành uỷ và bí thư chi bộ các cơ quan trong khối ủy ban.

Chi bộ 8, Phường Minh Khai, TPHG đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

(19/08/2022 20:24)

Ngày 30/6, Chi bộ 8, Phường Minh Khai, thành phố Hà Giang tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là chi bộ được Đảng bộ thành phố Hà Giang chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội chi bộ cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ các xã, phường. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ.

Chi bộ 12, phường Trần Phú sinh hoạt chuyên đề năm 2022

(19/08/2022 15:01)

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU, ngày 12/10/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tối 16/5/2022, Chi bộ 12 - Phường Trần Phú tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Dự có đồng chí Phùng Văn Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy phường; các đồng chí trong tổ công tác số 1 theo Quyết định số 650-QĐ/TU, ngày 11/10/2021 của Thành ủy theo dõi và phụ trách Đảng bộ phường; các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường cùng dự.

Chi bộ trường tiểu học Trần Phú tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm

(19/08/2022 14:22)

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về tổ chức chi bộ điểm của Đảng bộ Phường Trần Phú. Ngày 21/5, chi bộ trường Tiểu học Trần Phú đã tổ chức sinh hoạt Chuyên đề điểm quý II năm 2022 với nội dung sinh hoạt “Kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”. Dự có đồng chí Trần Song Hà, Phó chủ tịch UBND thành phố, tổ trưởng tổ theo dõi cấp uỷ và lãnh đạo đảng uỷ phường Trần Phú.

<< >>