Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

Thông tin tuyên truyền

Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ

(11/08/2023 09:16)

Để hưởng ứng tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ năm 2023, từ ngày 1/8 đến ngày 7/8 Trung tâm Y tế Thành phố đã tổ chức các hoạt động như: tổ chức các buổi thực hành dinh dưỡng tại trạm, nhà văn hóa thôn; Truyền thông thay đổi hành vi. Hỗ trợ và khuyến khích bà mẹ phải đi làm tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ, góp phần nâng cao sức khỏe, giảm tử vong trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. với tổng số 08 lần. “Tăng cường hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc”.

Thành phố Hà Giang tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành

(03/07/2023 09:05)

Vừa qua, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Giang tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành tại tổ 1, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023)

(01/12/2022 16:07)

Thực hiện Hướng dẫn số 74 – HD/BTGTW, ngày 02/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023), Trang thông tin điện tử thành phố Hà Giang đăng tải toàn văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023).

Hiệu quả từ các phong trào thi đua “Lao động giỏi” của công chức, viên chức, người lao động thành phố Hà Giang

(12/10/2022 14:41)

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “ Thi đua là yêu nước – Yêu nước là thi đua”, trong những năm qua thành phố Hà Giang đã phát động và thực hiện nhiều phong trào thi đua “lao động giỏi”. Cùng với đó, thành phố cũng đã quan tâm, tạo mọi điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy thế mạnh, lợi thế, ưu điểm bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, các phong trào thi đua lao động giỏi đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần không nhỏ cho sự phát triển của thành phố trong những năm qua.

Thành phố Hà Giang triển khai Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền pháp luật 2021

(19/03/2021 14:43)

Vừa qua, Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Giang tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền pháp luật năm 2021. Đồng chí Đào Quang Diệu, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Giang chủ trì Hội nghị.

"Loa phường" trong cuộc chiến chống Covid-19

(01/04/2020 17:28)

Thời gian qua, câu chuyện loa truyền thanh cơ sở hay còn được gọi với từ loa phường là câu chuyện có nhiều ý kiến trái chiều về vai trò của nó trong đời sống. Thậm chí, trong sự bùng nổ của công nghệ thông tin, ở nhiều nơi đã có không ít ý kiến phản đối sự tồn tại của hệ thống loa phường. Tuy nhiên những ngày qua, khi mà dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp ở trong nước và trên toàn thế giới thì tại thành phố Hà Giang, hệ thống loa truyền thanh tại đã cho thấy một vai trò truyền thông cực kỳ hiệu quả.

<< >>