Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Thông tin về HĐND Thành phố Hà Giang

(20/03/2024 00:39)

Cơ cấu tổ chức HĐND Thành phố

Cơ cấu tổ chức Đảng ủy - HĐND - UBND phường Minh Khai

(11/03/2024 10:03)

- UBND phường Minh Khai - Địa chỉ: Đường Trần Phú , Tổ 18, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

THANH TRA THÀNH PHỐ

(28/12/2023 13:19)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Thanh tra thành phố Hà Giang

PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN THÀNH PHỐ

(15/12/2023 07:40)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hà Giang

VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ

(05/09/2023 08:05)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng thành phố Hà Giang

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ

(08/08/2023 23:52)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang

Công an thành phố

(04/08/2023 04:06)

Công an thành phố

TRẠM KHUYẾN NÔNG THÀNH PHỐ

(31/07/2023 14:59)

* Thông tin chung về: Trạm Khuyến nông thành phố Hà Giang Địa chỉ: Tổ 18, phường Minh Khai – Thành phố Hà Giang Số điện thoại: 0219.866850 Email: tramkhuyennong.tphg@gmail.com

<< >>