Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

Ủy ban Nhân dân

Phiên họp chuyên đề UBND thành phố triển khai nhiệm vụ tháng 1/2023

(05/01/2023 08:53)

Ngày 4/1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Danh Hùng, UBND thành phố đã tổ chức Phiên họp Chuyên đề để triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 1/2023.

<< >>