Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Thành phố tập huấn cán bộ Mặt trận cơ sở

(22/09/2022 09:26)

Ngày 20/9, Uỷ ban MTTQ thành phố đã tổ chức tập huấn cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc cơ sở của 8 xã, phường năm 2022.

MTTQ thành phố Hà Giang tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội

(12/09/2022 14:04)

Sáng ngày 12/9, Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Giang đã tổ chức tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội và công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho cán bộ Mặt trận và các thành viên từ thành phố đến cơ sở.

<< >>