Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thành uỷ Hà Giang trao giải cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương năm 2023.

(18/01/2024 15:11)

Ngày 18/1, Thành uỷ Hà Giang đã tổ chức trao giải cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương năm 2023. Dự có đồng chí Hầu Minh Lợi, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí trong BTV Thành uỷ, thường trực HĐND- UBND- UBMTTQ.

Phường Nguyễn Trãi tổng kết, trao giải cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

(01/12/2023 09:47)

Sáng 30/11, Đảng ủy phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương năm 2023.

TPHG Họp ban chỉ đạo xây dựng NTM và cải tạo vườn tạp

(01/12/2023 09:29)

Chiều ngày 30/11, Ban chỉ đạo xây dựng NTM và cải tạo vườn tạp thành phố Hà Giang họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ GIANG LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, GẮN VỚI ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, NHỮNG BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN’’, “ TỰ CHUYỂN HÓA’’ TRONG NỘI BỘ

(06/09/2023 07:36)

Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Theo Người: Cách mệnh trước hết “phải có Đảng cách mệnh; Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy”. Đảng muốn vững phải trong sạch, kiểu mẫu, đủ sức đảm đương vai trò, sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đối với vận mệnh của nước nhà và dân tộc. Đảng có trách nhiệm vô cùng to lớn; trong đó công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn, Đảng bộ thành phố Hà Giang tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đổi mới và triển khai đồng bộ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh, gắn với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’’, “ tự chuyển hóa’’ trong nội bộ.

Hội nghị triển khai cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

(31/08/2023 01:49)

Sáng ngày 30/8, Ban tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương năm 2023 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch cuộc thi. Đồng chí Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Tuổi trẻ Công an thành phố Hà Giang làm theo lời Bác

(14/08/2023 19:05)

Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đối với Công an nhân dân, tuổi trẻ Công an thành phố Hà Giang không ngừng học tập, rèn luyện và tu dưỡng để góp phần xây dựng lực lượng Công an thành phố chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Trong đó phải nói đến tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì an ninh Tổ quốc và Tuổi trẻ Công an nhân dân chấp hành nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, được đoàn viên Công an thành phố Hà Giang thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

(15/06/2023 07:13)

Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về tính tiền phong, gương mẫu của Đảng viên

Giải báo chí về xây dựng Đảng của Đảng bộ Tỉnh Hà Giang lần thứ II – năm 2023

(14/06/2023 20:29)

Đất nước ta nói chung, Tỉnh Hà Giang nói riêng được như ngày hôm nay là nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã soi sáng con đường giải phóng dân tộc cho nhân dân ta, đã đưa đường chỉ lối cho dân tộc ta đến với tự do, độc lập. Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam, trước hết được bắt nguồn từ đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn; sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự hy sinh quên mình của biết bao đồng bào, đồng chí. Trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, từng bước trưởng thành trong vận dụng đường lối, chủ trương và phương pháp cách mạng; năng động sáng tạo, luôn đi sát quần chúng, biết rút kinh nghiệm và sửa chữa sai lầm một cách kịp thời.

Thành phố Hà Giang hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(19/05/2023 02:35)

Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử và ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng, chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước ta với những nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, phù hợp và đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Hà Giang phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

(10/04/2023 14:09)

Sáng 10/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Lễ phát động được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh tới cấp huyện, xã với gần 7.000 đại biểu tham dự, được livestream trực tiếp trên các nền tảng số của tỉnh. Tham dự Lễ phát động có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí của tỉnh và T.Ư thường trú tại tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh...

<< >>