Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

Văn bản của Thành phố

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

(04/01/2018 08:41)

Thông báo các vị trí đổ đất tạo mặt bằng, đổ vật liệu xây dựng thải trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

(27/05/2016 17:49)

Thông báo các vị trí đổ đất tạo mặt bằng, đổ vật liệu xây dựng thải trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Hà Giang

(07/05/2016 17:48)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Hà Giang

CT số 349 UBND Thành phố

(05/05/2016 17:47)

CT số 349 UBND Thành phố

Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(04/05/2016 17:45)

Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Kế hoạch định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(04/05/2016 17:44)

Kế hoạch định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

<< >>