Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

Các đơn vị sự nghiệp

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ

(08/08/2023 23:52)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang

TRẠM KHUYẾN NÔNG THÀNH PHỐ

(31/07/2023 14:59)

* Thông tin chung về: Trạm Khuyến nông thành phố Hà Giang Địa chỉ: Tổ 18, phường Minh Khai – Thành phố Hà Giang Số điện thoại: 0219.866850 Email: tramkhuyennong.tphg@gmail.com

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN & DU LỊCH THÀNH PHỐ

(31/07/2023 13:54)

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN & DU LỊCH THÀNH PHỐ Địa chỉ: Tổ 7, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang

Trung tâm DS-KHH gia đình thành phố

(29/07/2023 08:45)

Trung tâm DS-KHH gia đình thành phố

Viện kiểm sát nhân dân thành phố

(12/07/2023 00:25)

Viện kiểm sát nhân dân thành phố

Chi cục thống kê thành phố

(08/07/2023 14:26)

Chi cục thống kê thành phố

Trạm trồng trọt và BVTV thành phố

(05/07/2023 14:18)

Trạm trồng trọt và BVTV thành phố

Hạt kiểm lâm thành phố

(05/07/2023 09:06)

Hạt kiểm lâm thành phố

<< >>