Thứ ba, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2020

TỔ CHỨC BỘ MÁY

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ

(01/06/2016 09:18)

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ HÀ GIANG Địa chỉ: Tổ 5 Phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ

(01/06/2016 09:18)

HỘI LHPN THÀNH PHỐ HÀ GIANG ĐỊA CHỈ: TỔ 5 PHƯỜNG TRẦN PHÚ

THÀNH ĐOÀN HÀ GIANG

(01/06/2016 09:17)

+ Địa chỉ: Số 335 – Đường Trần Phú – Tổ 5, Phường Trần Phú – Thành phố Hà Giang. + Gmail: thanhdoan.hg@gmail.com

TRẠM KHUYẾN NÔNG THÀNH PHỐ

(01/06/2016 08:59)

* Thông tin chung về: Trạm Khuyến nông thành phố Hà Giang Địa chỉ: Tổ 18, phường Minh Khai – Thành phố Hà Giang Số điện thoại: 0219.866850 Email: tramkhuyennong.tphg@gmail.com

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN & DU LỊCH THÀNH PHỐ

(01/06/2016 08:54)

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN & DU LỊCH THÀNH PHỐ Địa chỉ: Tổ 7, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ

(01/06/2016 08:52)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang

ỦY BAN KIỂM TRA - THANH TRA THÀNH PHỐ

(01/06/2016 08:31)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ủy ban kiểm tra - Thanh tra thành phố Hà Giang

PHÒNG Y TẾ

(01/06/2016 08:31)

- Địa chỉ: Tầng 4 khối UBND thành phố. - Gmail: phongytehagiang@gmail.com.

Phòng Dân tộc thành phố

(01/06/2016 08:29)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Dân tộc thành phố Hà Giang

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

(01/06/2016 08:26)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy công tác của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Giang

<< >>