Chủ nhật, Ngày 17 Tháng 2 Năm 2020

Văn bản của Thành phố

Công văn số 111/UBND-GDĐT Về việc chuẩn bị một số nội dung trước, trong và sau Tết nguyên đán Bính Thân năm 2016

(25/01/2016 17:36)

Công văn số 111/UBND-GDĐT Về việc chuẩn bị một số nội dung trước, trong và sau Tết nguyên đán Bính Thân năm 2016

Kế hoạch 125/ KH-UBND Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Bính Thân năm 2016

(25/01/2016 17:35)

Kế hoạch 125/ KH-UBND Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Bính Thân năm 2016

Công văn số 119/UBND-KT V/v Triển khai công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc trong vụ Đông Xuân năm 2015 - 2016

(25/01/2016 17:34)

Công văn số 119/UBND-KT V/v Triển khai công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc trong vụ Đông Xuân năm 2015 - 2016

Kế hoạch triển khai công tác bình ổn thị trường phục vụ tết Nguyên đán Bính Thân

(18/01/2016 17:33)

Kế hoạch triển khai công tác bình ổn thị trường phục vụ tết Nguyên đán Bính Thân

<< >>