Liên kết website

Bãi bỏ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ký hiệu văn bản 01/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/08/2021
Người ký
Trích yếu Bãi bỏ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Giang
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các mẫu đơn
Tệp đính kèm