Liên kết website

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Ký hiệu văn bản 81/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/08/2021
Người ký
Trích yếu Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
Cơ quan ban hành Ban tiếp công dân Thành phố
Loại văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực Các mẫu đơn
Tệp đính kèm