Liên kết website

Kế hoạch tuyên truyền việc không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn TPHG

Ký hiệu văn bản 65/KH-TU
Ngày ban hành 07/09/2021
Người ký
Trích yếu Kế hoạch tuyên truyền việc không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn TPHG
Cơ quan ban hành Thành ủy Hà Giang
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Các mẫu đơn
Tệp đính kèm