Liên kết website

Công văn, Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về Chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh HG, giai đoạn 2021-2025

Ký hiệu văn bản 883-CV/TU
Ngày ban hành 15/09/2021
Người ký
Trích yếu Công văn, Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về Chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh HG, giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Thành ủy Hà Giang
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Các mẫu đơn
Tệp đính kèm