Liên kết website

Công bố, công khai Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục công trình, dự án và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện, thành phố

Ký hiệu văn bản 197/TB-UBND
Ngày ban hành 17/09/2021
Người ký
Trích yếu Công bố, công khai Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục công trình, dự án và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện, thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Giang
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Các mẫu đơn
Tệp đính kèm