Chủ nhật, Ngày 17 Tháng 2 Năm 2020

Các phòng chuyên môn

Công an thành phố

05/04/2019 15:06

Công an thành phố

 I. Cơ cấu tổ chức: 

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Hòm thư công vụ

Số điện thoại

1

Dương Minh Thanh

Trưởng Công an TP

hagiangcatp@gmail.com

0912.017.029

2

Nguyễn Trần Việt

Phó tr. Công an TP

 

0913.327.289

3

Bùi Đình Tiến

Phó tr. Công an TP

 

0913.271.284

4

Hoàng Văn Cương

Phó tr. Công an TP

 

0888.379.833

5

Mạc Văn Cường

Phó tr. Công an TP

 

0936.576.888

6

Trần Vinh Hiển

Trưởng CA p. Nguyễn Trãi

 

0912.301.020

7

Vi Văn Thùy

Trưởng CA p. Trần Phú

 

0948.085.999

8

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng CA p. Minh Khai

 

0988.379.575

9

Đinh Phúc Trọng

Trưởng CA p. Ngọc Hà

 

0983.639.007

10

Mai Thành Nam

Trưởng CA p. Quang Trung

 

0915.434.148

Tin khác

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố (05/04/2019 08:47)

ỦY BAN KIỂM TRA - THANH TRA THÀNH PHỐ (01/06/2016 08:31)

PHÒNG Y TẾ (01/06/2016 08:31)

Phòng Dân tộc thành phố (01/06/2016 08:29)

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI (01/06/2016 08:26)

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ (01/06/2016 08:22)

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO (01/06/2016 08:21)

PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN THÀNH PHỐ (01/06/2016 08:18)

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (01/06/2016 08:18)

PHÒNG KINH TẾ (01/06/2016 08:16)

xem tiếp