Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 01/05/2022 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy Hà Giang

Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết 27 của Tỉnh ủy

(22/01/2024 07:03)

Nghị quyết 27 của Tỉnh ủy Hà Giang về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã đi vào đời sống thiết thực, hiệu quả, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Từ thực tiễn triển khai đã có nhiều địa bàn dân cư, đơn vị có những cách làm hay, sáng tạo. Từ đó góp phần không nhỏ để tạo hiệu ứng tuyên truyền, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Dòng họ Lý thôn Nà Báu, xã Ngọc Đường thực hiện Nghị quyết 27 của Tỉnh ủy

(13/12/2023 16:10)

100% hộ gia đình trong dòng họ Lý thôn Nà Báu, xã Ngọc Đường thực hiện Nghị quyết 27 của Tỉnh ủy về xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán trong cộng đồng dân tộc thiểu số Hà Giang, giai đoạn 2021-2025. Đây là kết quả được đánh giá tại Hội nghị sơ kết của xã Ngọc Đường về thực hiện Nghị quyết 27 của Tỉnh ủy được tổ chức tại thôn Nà Báu vào ngày 12/12.

Thành phố Hà Giang có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết 27 của Tỉnh ủy

(07/12/2023 19:09)

Năm 2023, thành phố Hà Giang triển khai cụ thể hóa Nghị quyết 27 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ phong tục, hủ tục, lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, có nhiều cách làm mới, sáng tạo. Đó là những nhận định, đánh giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo về xóa bỏ phong tục, hủ tục, lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc thành phố Hà Giang( gọi tắt là Ban chỉ đạo 901) của thành phố được tổ chức chiều ngày 8/12. Đồng chí Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì cuộc họp.

Thành phố Hà Giang họp Ban chỉ đạo 901.

(28/09/2023 09:01)

Ngày 26/9, Ban chỉ đạo 901 thành phố Hà Giang về xoá bỏ phong tục, hủ tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc thành phố Hà Giang, giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện NQ 27 của BCH Đảng bộ tỉnh 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 3 tháng cuối năm. Đồng chí Hầu Minh Lợi, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố, trưởng ban chỉ đạo chủ trì buổi họp. Cùng dự có đồng chí Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ.

Thành phố Hà Giang tuyên truyền lưu động về tảo hôn, kết hôn cận huyết thống

(13/09/2023 08:29)

Để nhân dân, nhất là bà con các thôn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số hiểu biết về tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Thành phố Hà Giang đã tổ chức tuyên truyền lưu động về vận động giảm thiểu tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

<< >>