Thứ sáu, Ngày 30 Tháng 5 Năm 2020

Thông báo

Gửi Email In trang Lưu
Nghị quyết về việc phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2020

07/01/2020 13:57

Tin khác

Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 (07/01/2020 13:52)

Nghị quyết về thu ngân sách nhà nước, thu chi ngân sách địa phương năm 2020 (07/01/2020 13:45)

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Giang khóa XXII. nhiệm kỳ 2016-2021 (07/01/2020 13:41)

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 (07/01/2020 13:38)

Công văn, QĐ về việc công khai Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hà Giang về ban hành bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2024 (07/01/2020 08:36)

Nghị quyết thông qua các kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020 của HĐND thành phố Hà Giang khóa XXII, nhiệm kỳ 2016- 2021 (07/01/2020 08:30)

Quyết định công bố các danh mục quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của HĐND và UBND thành phố Hà Giang (07/01/2020 08:23)

Công văn 3965 của UBND tỉnh Hà Giang về việc thực hiện một số nội dung về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh (18/12/2019 14:01)

Thông tri số 229, nội dung, chương trình kỳ họp 11 HĐND thành phố khóa 22, nhiệm kỳ 2016-2021 (11/12/2019 14:24)

V/v hỗ trợ tuyên truyền giải vô địch việt dã leo núi toàn quốc 'chinh phục đỉnh cao bà rá; điều lệ; kế hoạch (09/12/2019 08:23)

xem tiếp